RF 23 oktober

På tisdag hålls det första RF mötet med de nyvalda, Ålderspresident Kerstin Brunnström kommer att leda valen som kommer att ske.
Ordförande liksom 1:e vice och 2:e vice ordförande i regionfullmäktige ska först väljas. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige.

Sedan ska regionråd och oppositionsråd samt ersättare i regionstyrelsen, ledamöter och ersättare i valberedningen, ledamöter och ersättare i arvodesberedningen väljas.

Sändningen börjar 9:15 med förhandsprogrammet, som du kan lyssna till här nedan, strax innan 9:30 ger vi sista minuten information.

Inför RF 2018-10-23

Här kan du lyssna live under pågående möte via Radio Falköping