Om distriktet

Västra Götalands Närradiodistrikt bildades den 30 januari 1999 och är en samarbetsorganisation för flertalet närradioföreningar i västra Sverige.

VGN:s uppgifter ligger inom områdena gemensamma program, teknikutveckling, utbildning och policy.

VGN har avtal med Västra Götalandsregionen om att producera och  direktsända regionfullmäktiges möte, oftast nio smanträdesdagar per år.

Dessutom produceras ett förhandsprogram med ärendepresentation före varje fullmäktigemöte.

Sändningarna sker via internet i ett nätverk där VGN:s medlemsföreningar deltar med sändare i Alingsås, Borås, Falköping, Göteborg, Kinnekulle/Götene, Lidköping, Sotenäs, Skövde, Trollhättan.