sändningar 2019

2019 års möte är planerade till

29 jan,
9 april,
28 maj,
10-11 juni,
8 okt,
29 okt (här finns ett frågetecken kan alltså ändras),
3 dec.

Sändningarna startar 9,00 dag ett med förhandsprogrammet.