Inför kommande sändningar

RF den 27 november 2018

På tisdag 9:30 startar årets sista regionfullmäktige, Annika Tännström är ny ordförande och kommer tillsammans med 1é och 2é vice att leda förhandlingarna som torde ta hela dagen i anspråk, ärendelistan innefattar hela 30 punkter.

13:00 blir det också Utdelning av Västra Götalandsregionens jämställdhetspris 2018.

Så välkommen att lyssna via någon av de närradiostationer som sänder eller lyssna och se via webben.

Sändningen börjar 9:00 med förhandsprogrammet, som du kan lyssna till här nedan, strax innan 9:30 ger vi sista minuten information.

Inför RF 2018-11-27

Här kan du lyssna live under pågående möte via Radio Falköping

 

RF 23 oktober

På tisdag hålls det första RF mötet med de nyvalda, Ålderspresident Kerstin Brunnström kommer att leda valen som kommer att ske.
Ordförande liksom 1:e vice och 2:e vice ordförande i regionfullmäktige ska först väljas. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige.

Sedan ska regionråd och oppositionsråd samt ersättare i regionstyrelsen, ledamöter och ersättare i valberedningen, ledamöter och ersättare i arvodesberedningen väljas.

Sändningen börjar 9:15 med förhandsprogrammet, som du kan lyssna till här nedan, strax innan 9:30 ger vi sista minuten information.

Inför RF 2018-10-23

Här kan du lyssna live under pågående möte via Radio Falköping

 

RF 9 oktober

Höstens första regionfullmäktigemöte hålls på tisdag i Göteborg, närmare bestämt i Eriksbergshallen som ligger på Hissingen.

Förutom sedvanliga ärenden, blir det 11.30 Avtackning av de ledamöter som lämnar regionfullmäktige. Och sedan direkt efter lunch uppehållet blir det utdelning av Parasportstipendium 2018.

Sändningen börjar 9:00 med förhandsprogrammet, som du kan lyssna till här nedan, strax innan 9:30 ger vi sista minuten information.

Inför RF 2018-10-09

Här kan du lyssna live under pågående möte via Radio Falköping

 

RF 18-19 juni

Vårens sista regionfullmäktigemötet är ett tvådagarsmöte och hålls på Stenungsbaden Yacht Club, Stenungsund.

Klockan 09:00 inleder vi sändningen med en information om dagens ärende. Mötet börjar Måndagen den 18 juni kl. 09:30 och Tisdagen den 19 juni kl. 09.00

På tisdag blir det utdelning av regionens kulturpris 2018 kl. 13.00

Inför RF 2018-05-29

Här man du lyssna live under pågående möte via Radio Falköping

 

sändningar 2019

2019 års möte är planerade till

29 jan,
9 april,
28 maj,
10-11 juni,
8 okt,
29 okt (här finns ett frågetecken kan alltså ändras),
3 dec.

Sändningarna startar 9,00 dag ett med förhandsprogrammet.

Dax för RF nu på tisdag 29 maj

Då har det blivit dax för det tredje regionfullmäktigemötet 2018. Mötet som hålls på Quality Hotel i Vänersborg. kommet förutom 16 motioner, ge oss svar om vilka dagar 2019 man kommer att ha RF möten.

Klockan nio inleder vi sändningen med en information om dagens ärende. Efter lunchen blir det Utdelning av människorättstipendium för 2018 sedan en Presentation av Västsvenska SOM-undersökningen, Revisorskollegiets granskningsrapporter – sammanfattning av tre rapporter, Revisionens ramplanering 2018 och Patientnämndernas årsredovisning 2017 innan kvarvarande ärenden behandlas.

Inför RF 2018-05-29

Här man du lyssna live under pågående möte via Radio Falköping