bokbokbokbok
VGN Västra Götalands Närradiodistrikt

Lyssna på sändningen från debatten den 17 april 2007.

Här finns nu möjlighet att lyssna till hela eller delar av debatten
Klicka på nedan så öppnas RealPlayer och spelar från angiven punkt på dagordningen och frammåt

 

Närradiosändning från regionfullmäktiges möte i Vänersborg tisdagen den 17 april 2007.

Närradion informerar

 • Sammanträdet öppnas, upprop, protokoll, mm
 • Frågestund

  Interpellationer
 • Birgitta Losman (mp) om miljö, etik och sociala krav gentemot banker.
 • Bordläggs: Göran Larsson (mp) om arbetet med att genomföra intentionerna från utvecklingsstrategin, avseende satsningar på primär- och närsjukvård.
 • Soili Brunberg (mp) - Hur fungerar referensgruppen för nationella minoriteter i Västra Götaland?
 • Stig Andersson (kd) om hyreskostnaderna vid Dalslands sjukhus.
 • Susanne Aronsson (svg) – Bryter Västra Götalandsregionen mot de mänskliga rättigheterna?
 • Annette Ternstedt (v) om kompetensförsörjningen inom psykiatrin.
 • Revisionsberättelse för 2006 års verksamhet.

  Lunch
 • Närradion informerar
 • Årsredovisning 2006 för Västra Götalandsregionen
 • Budgetuppdrag 2006 – Strategisk styrning av regionens företags- hälsovård.
 • Utredning om fullmäktigeberedningar mandatperioden 2007-2010.
 • Etablering av Angereds närsjukhus samt ändring av reglementet för styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus.
 • Frisktandvård – förslag till priser.

  Motioner
 • -Monica Selin m.fl. (kd) om att samla geriatrisk kompetens vid särskilda äldrevårdcentraler.
 • -Berndt Andersson m.fl. (m) om förbättrad läkemedels- hantering för ökad patientsäkerhet.
 • -Berit Adolfsson m.fl. (m) – ”Ordning och reda - Nämnder-regionfullmäktige-revision”.
 • -Magnus Berntsson (kd) om postum återupprättelse.
 • -Roland Karlsson (fp) om att Skagerrak döljer miljöbomber.
 • Motion av Per Olov Blom m.fl. (c) om att handikappade hamnar mellan stolarna.
 • -Terese Tengstöm (fp) om synliggörande av Europa.
 • Anmälan om nya motioner
 • Valärenden
 • Avslutning
 • Närradion informerar Adress:


Västra Götalands Närradiodistrikt
Odengatan 38
521 41 FALKÖPING

Tel: 0515-17235
Fax: 0515-59455
e-mail:


Till sidans överkant  
   © 2005   http://www.vgn.nu