bokbokbokbok
VGN Västra Götalands Närradiodistrikt

Lyssna på sändningen från debatten den 7 november 2006.

Här finns nu möjlighet att lyssna till hela eller delar av debatten
Klicka på nedan så öppnas RealPlayer och spelar från angiven punkt på dagordningen och frammåt

 

Närradions sändning från det nyvalda regionfullmäktige tisdagen den 7 november 2006 klockan 13.00.

Närradion informerar

 • Välkomstceremoni med sång av Vokalkvartetten Vox.
 • Sammanträdet öppnas av ålderspresidenten Mariella Olsson,
 • Upprop, protokoll, med mera.
 • Val av ordförande i regionfullmäktige,
 • Val av 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i regionfullmäktige,
 • Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige,
 • Val av valberedning
 • Val av ledamöter tillika regionråd och oppositionsråd samt ersättare i regionstyrelsen,
 • Val av arvodesberedning,
 • Inkallelseordning för ersättare i nämnder och styrelser
 • Frågestund,
 • Fullmäktiges sammanträdestider för återstoden av 2006 och för 2007,
 • Annonsering av regionfullmäktiges möten,
 • Uppdrag med anledning av beslut om regionfullmäktiges arbetsformer 2007-2010,
 • Reviderad arbetsordning för fullmäktige,
 • Anmälan av inkomna motioner,
 • Valärenden
 • Avslutning


 Adress:


Västra Götalands Närradiodistrikt
Odengatan 38
521 41 FALKÖPING

Tel: 0515-17235
Fax: 0515-59455
e-mail:


Till sidans överkant  
   © 2005   http://www.vgn.nu