bokbokbokbok
VGN Västra Götalands Närradiodistrikt

Lyssna på sändningen från debatten den 23 maj 2006.

Här finns nu möjlighet att lyssna till hela eller delar av debatten
Klicka på nedan så öppnas RealPlayer och spelar från angiven punkt på dagordningen och frammåt

 

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, den 23 maj 2006.

Närradions information

 • Allmänhetens frågestund
 • Kulturinformation (Conny Brännberg)
 • Sammanträdet öppnas. Presentation av studiedelegation från regionen Puntland, Somalia
 • Upprop, protokoll, mm
 • Frågestund

  Interpellationer
 • Terese Tengström (fp) om åtgärder vad gäller övervikt bland barn och ungdomar
 • Ann-Christine Simonsson (c) om vilket ansvar regionen har för tillgänglighet i vuxentandvården
 • Ulla-Britt Hagström (-) om lokal forskning inom äldreområdet
 • Lars-Arne Staxäng (m) om vad man gör i Västra Götalandsregionen för att E6:an färdigställs fortast möjligt till riktig motorvägsstandard (bordläggs till efter lunch)
 • Närradion intervjuar Susanne Aronsson om sjukvårdspartiets motion om NU-sjukvården

  LUNCH
 • Utdelning av Miljöstipendium 2006
 • Årsredovisning år 2005 för patientnämndsverksamheten Delårsrapport mars 2006 för Västra Götalandsregionen
 • Partistöd 2007-2010
 • Bildande av ett kommunalförbund för avancerad strålbehandling. Personalvision 2010 nulägesbeskrivning 2006 – Visionen & verkligheten
 • Rapport från tillfällig beredning i regionfullmäktige – Fullmäktiges arbetsformer

 • Motioner
 • Lars Bergsten m fl (m) om vårdvisare i Västra Götalandsregionen
 • Ulrik Nilsson (m) om regler vid avyttring
 • Ulrik Nilsson (m) om snabb reaktion på ungdomsvåld
 • Göran Larsson m fl (mp) om medborgarförslag
 • Anmälan om nya motioner
 • Valärenden

 • Interpellationer (forts)
 • Lars-Arne Staxäng (m) om vad man gör i Västra Götalandsregionen för att E6:an färdigställs fortast möjligt till riktig motorvägsstandard (bordlagd under förmiddagen)
 • Göran Larsson (mp) om handslag för jämställda löner
 • Ulrik Nilsson (m) om upphandling av läkemedelsnära tjänster
 • Rigmor Salomonsson (v) om nya och kompletterande behandlingsmetoder vid alkoholism
 • Avslutning


 Adress:


Västra Götalands Närradiodistrikt
Odengatan 38
521 41 FALKÖPING

Tel: 0515-17235
Fax: 0515-59455
e-mail:


Till sidans överkant  
   © 2005   http://www.vgn.nu