bokbokbokbok
VGN Västra Götalands Närradiodistrikt

Lyssna på sändningen från debatten den 13 september 2005.

Här finns nu möjlighet att lyssna till hela eller delar av debatten
Klicka på nedan så öppnas RealPlayer och spelar från angiven punkt på dagordningen och frammåt

 

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, den 13 september 2005.

Närradions information

  Tisdagen den 13 september
 • Sammanträdet öppnas, upprop, protokoll mm
 • Frågestund med sex frågor

  Tre interpellationer
 • Laila Åkerberg (mp) om byggnation av väg E6 genom världsarvsområdet i Tanum.
 • Sivert Oxelbark (kd) om kommande utbildningsbehov av cytodiagnostiker i Västra Götalandsregionen
 • Soili Brunberg (mp) – Hur fungerar valfriheten inom primärvården?

  LUNCH
 • Närradion info
 • Kulturpolitisk Vision för Västra Götaland
 • Gällande styrdokument för regionens verksamheter
 • Ny investeringsmodell för förvaltningar inom Västra Götalandsregionen
 • Ansvarsfrihet för beställarförbunden
 • Transportcentral för interna godstransporter

  Fem motioner
 • Ulrik Nilsson (m) om uppdragen till regionens bolag (bordlagt)
 • Ulrik Nilsson (m) om resultat av regionens insatser för att främja näringslivsutvecklingen i Västra Götaland (bordlagt)
 • Gunnel Adler (mp) om amalgam som tandlagningsmaterial hos barn och kvinnor (återremiss RF 9/4 2002)
 • Soili Brunberg m fl (mp) om översyn av kompetenshöjning inom Västra Götalandsregionens upphandlingsverksamhet
 • Göran Larsson m fl (mp) om demokrati och ett avskaffande av SRO (de fyra samrådsorganen)
 • Inrättande av tillfällig fullmäktigeberedning – regionfullmäktiges arbetsformer
 • Anmälan om rapportörer strategiska frågor
 • Anmälan av inkomna motioner
 • Valärenden


 Adress:


Västra Götalands Närradiodistrikt
Odengatan 38
521 41 FALKÖPING

Tel: 0515-17235
Fax: 0515-59455
e-mail:


Till sidans överkant  
   © 2005   http://www.vgn.nu