bokbokbokbok
VGN Västra Götalands Närradiodistrikt

Lyssna på sändningen från debatten den 1 februari 2005.

Här finns nu möjlighet att lyssna till hela eller delar av debatten
Klicka på nedan så öppnas RealPlayer och spelar från angiven punkt på dagordningen och frammåt

 
Hela sändningar från början

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, den 1 februari 2005 kl 10.00.

 • Sammanträdet öppnas, Upprop, protokoll, mm
 • Frågestund INTERPELLATIONER
 • Ulla-Britt Hagström (kd) om Hälsa, vård och tillväxt
 • Ulrik Nilsson (m) om primär- och tandvårdens organisation

  LUNCH
 • Närradions info
 • Information från beredskapschef Annika Hedelin, om vidtagna åtgärder och beredskapsläget i samband med katastrofen i Sydostasien. Anmälan av protokoll från Krisledningsnämndens sammanträde 3 januari 2005.
 • Regional utvecklingsplan för psykiatri.
 • Regiongemensamma prioriteringar - fortsatt inriktning av arbetet.
 • Uppdaterad "Policy för fordringar och inkasso i Västra Götalandsregionen". Förslag från fastighetsnämnden om uppdrag att försälja fastighet i Mölndals kommun.

  MOTIONER
 • Motion av Soili Brunberg (mp) och Max Andersson (mp) om att undersöka riskfaktorerna av nya kommunikationssystem före eventuell upphandling.
 • Motion av Carina Åström (v) om arvoden för politiker.
 • Motion av Cecilia Widegren (m) om försök med obligatorisk solidarisk finansierad hälsoförsäkring i Västra Götaland.
 • Motion av Mikael Cederbratt (m) om ersättningssystem för Västra Götalandsregionen.
 • Motion av Lars Bergsten (m) m fl om "Låt patienter och personal bestämma över sjukhusets framtid."
 • Motion av Anna Sibinska (mp) om Ekoturism - en utveckling av turismen på naturens villkor
 • Anmälan av inkomna motioner. Valärenden.

  INTERPELLATIONER (forts)
 • Johnny Bröndt (m) om ungdomars ökande drogmissbruk.
 • Johnny Bröndt (m) om problem med el- och telenäten vid svår väderlek.
  Mötet avslutas.


 Adress:


Västra Götalands Närradiodistrikt
Odengatan 38
521 41 FALKÖPING

Tel: 0515-17235
Fax: 0515-59455
e-mail:


Till sidans överkant  
   © 2004   http://www.vgn.nu