bokbokbokbok
VGN Västra Götalands Närradiodistrikt

Lyssna på sändningen från debatten den 9 september 2003.

Här finns nu möjlighet att lyssna till hela eller delar av debatten
Klicka på nedan så öppnas RealPlayer och spelar från angiven punkt på dagordningen och frammåt

 
Hela sändningar från början

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, den 9 september 2003 kl 10.00.

  Kl 10.00- Information om hälso- och sjukvårdens utveckling. Medverkan av ett antal sakkunniga inom hälso- och sjukvårdsområdet. I anslutning till informationen ges möjlighet till frågor.
 1. Sammanträdets öppnande
 2. Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
 3. Tidpunkt för protokollets justering
 4. Val av 2 ledamöter och 1 ersättare att jämte ordföranden justera dagens protokoll
 5. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige
 6. Frågestund
 7. Interpellationer
  - Ulla-Britt Hagström (kd) om vård i förhållande till sjukdomsbörda 323-2003 (utsänt)
  - Ulla-Britt Hagström (kd) om omvårdnadsvetenskap i de medicinska sektorsråden 328-2003 (utsänt)
  - Johnny Bröndt (m) om brandskydd 379 -2003 (utsänt)
 8. Ev frågor
 9. En samlad natur- och kulturarvsorganisation 258-2002 (utsänt)
 10. Förslag till sammanträdestider för 2004 337-2003 (utsänt)
 11. Förslag till ändring av regionfullmäktiges arbetsordning 408-2002 (utsänt)
 12. Inrättande av tillfällig beredning i regionfullmäktige 338-2003 (utsänt)
 13. Nytt aktieägaravtal avseende Västtrafik AB 464-2002 (utsänt)
 14. Förslag om överföring av FoU-medel till handikappkommittén - Ändring av hälso- och sjukvårdsstyrelsens och handikappkommitténs reglementen 84-2003 (utsänt)
 15. Tvätteriverksamheten i Västra Götalandsregionen 307-2003 (utsänt)
 16. Motion av Cecilia Widegren m fl (m) om försäljning av Tvätteriet Alingsås 502-2001 (utsänt)
 17. Motion av Cecilia Widegren m fl (m) om att utveckla konkurrensen inom regionens verksamhetsområde 466-2001 (utsänt)
 18. Motion av Anita Afzelius-Alm m fl (fp) om jämställdhetsplanerna kan användas bättre 131-2003 (utsänt)
 19. Motion av Karin Greenberg (c) om medicinska provtagningar 371-2002 (utsänt)
 20. Motion av Maria Plass m fl (m) om att utveckla patientvalsmodellen inom mödravården 387-2002 (utsänt)
 21. Motion av Berit Frändås m fl (s) om vård till missbrukande gravida kvinnor 543-2002 (utsänt)
 22. Motion av Bo Göran Carlsson (sfv) om att inrätta ett sexologiskt forskningscentrum i Göteborg 519-2002 (utsänt)
 23. Motion av Bo Göran Carlsson (sfv) om personalutbildning i sexologi m m 122-2003 (utsänt)
 24. Motion av Bo Göran Carlsson (sfv) om ett sexualpolitiskt handlingsprogram för HBT-personer i regionen 123-2003 (utsänt)
 25. Motion av Karl-Evert Nejderås (kd) om den enskildes kostnader för tandvård 511-2001 (utsänt)
 26. Motion av Mikael Cederbratt (m) om att pröva PPP-lösningar för väg- och järnvägsinvesteringar i Västra Götaland 391-2002 (utsänt)
 27. Motion av Tony Johansson (mp) ..Dags att besluta om Götalandsbanan. 396-2002 (utsänt)
 28. Motion av Soili Brunberg (mp) om beräkning av kollektivtrafikens samhällsnytta 529-2002 (utsänt)
 29. Anmälan av inkomna motioner 336-2003 (utsänt)
 30. Valärenden - Valberedningens förslag till val 3-2003 (utdelas vid mötet)
 31. Ev fortsättning av frågor och interpellationer (ärende nr 6-8)


 Adress:


Västra Götalands Närradiodistrikt
Odengatan 38
521 41 FALKÖPING

Tel: 0515-17235
Fax: 0515-59455
e-mail:


Till sidans överkant  
   © 2002   http://www.vgn.nu