bokbokbokbok
VGN Västra Götalands Närradiodistrikt

Lyssna på sändningen från debatten den 9 april 2002.

Här finns nu möjlighet att lyssna till hela eller delar av debatten
Klicka på länkarna nedan så öppnas RealPlayer och spelar från angiven punkt på dagordningen och frammåt

 
Hela sändningar från början

REGIONFULLMÄKTIGESammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, den 9 april 2002, kl 13.00.

 1. Sammanträdets öppnande
 2. Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
 3. Tidpunkt för protokollets justering
 4. Val av 2 ledamöter och 1 ersättare att jämte ordföranden justera dagens protokoll
 5. Avsägelse från Rune I Bohlin (sfv), Mellerud, från uppdraget som ledamot i regionfullmäktige
 6. Frågestund
 7. Interpellationer- Karin Greenberg (c) angående diskriminering p g a sexuell läggning 176-2002 (utsänt)- Ulrik Nilsson (m) gällande verksamhetens kostnadsutveckling 207-2002 (utsänt)- Nestor Vega (v) angående psykiatriska verksamheten 208-2002 (utsänt)
 8. Ev frågor
 9. Revisionsberättelse för 2001 års verksamhet9-2002 (utsänt)
 10. Årsbokslut och årsredovisning för 2001 för Västra Götalandsregionen 10-2002 (separat tryck) 18,03
 11. Miljöredovisning för Västra Götalandsregionens interna verksamheter år 2001 195-2002 (separat tryck)
 12. Turismens utredningsinstitut AB - nytt bolag ägt av Västsvenska Turistrådet AB och Göteborg & Co AB 142--2002 (utsänt)
 13. Ny inriktning och ändrat ägande för Aktiv Semester i Västsverige AB - dotterbolag till Västsvenska Turistrådet AB141-2002 (utsänt)
 14. Angående borgensbeslut för Västtrafiks förhyrning av regionaltåg genom AB Transitio 787-1999 (utsänt)
 15. Rapporten "En självständigare enhet - intraprenad" 419-2001 (separat tryck)
 16. Motion av Stefan Kristiansson (mp) "Inköp av elenergi, Grön el" 91-2001 (utsänt)
 17. Motion av Johnny Bröndt m fl (m) "Utveckla dialogen mellan revision och regionfullmäktige" 344-2001 (utsänt)
 18. Motion av Cecilia Widegren m fl (m) om "Alternativ drift av Dalslands sjukhus" 504-2000 (utsänt)
 19. Motion av Cecilia Widegren m fl (m) "Västra Götalandsregionens inställning till fortsättning av Socsam-försöken och ändring av Socsam/Frisamlagstiftning" 325-2001 (utsänt)
 20. Motion av Sewon Ekberg (fp) och Peter Heie (c) om inrättande av av innovatörstävling 299-2000 (utsänt)
 21. Motion av Gunnel Adler (mp) "Hur rädda våra medborgare vid katastroflarm" 492-2001 (utsänt)
 22. Motion av Gunnel Adler (mp) om amalgam som tandlagningsmaterial hos barn och kvinnor 482-2001 (utsänt)
 23. Motion av Stefan Kristiansson m fl (mp) om forskningscentrum för komplementärmedicin 383-2001 (utsänt)
 24. Anmälan av inkomna motioner 185, 187, 198-2002 (utsänt)
 25. Valärenden - Valberedningens förslag till val 3-2001 (utdelas vid gruppmötet)


 Adress:


Västra Götalands Närradiodistrikt
Odengatan 38
521 41 FALKÖPING

Tel: 0515-17235
Fax: 0515-59455
e-mail:


Till sidans överkant  
   © 2002   http://www.vgn.nu