bokbokbokbok
VGN Västra Götalands Närradiodistrikt

Lyssna på sändningen från debatten den 22 maj 2007.

Här finns nu möjlighet att lyssna till hela eller delar av debatten
Klicka på nedan så öppnas RealPlayer och spelar från angiven punkt på dagordningen och frammåt

 

Närradiosändning från regionfullmäktige tisdagen den 22 maj 2007

Närradion informerar

 • Sammanträdet öppnas, upprop, protokoll, mm
 • Frågestund Interpellationer
 • Göran Larsson (mp) om arbetet med att genomföra intentionerna från utvecklingsstrategin, avseende satsningar på primär- och närsjukvård (bordlagd RF 17 april).
 • Alberto Jorge (v) - Vilka befogenheter har biljettkontrollanter att använda våld mot passagerare?
 • Susanne Aronsson (svg) om ny konvention för funktionshindrade
 • Conny Brännberg (kd) om extra medel till de mindre vårdcentralerna (bordläggs)
 • Annika Tännström (m) om lämpligheten i att regionens verksamheter på köpt plats i media försöker påverka ännu ej fattade politiska beslut

  Lunch
 • Utdelning av Miljöstipendium 2007
 • Årsredovisning år 2006 för patientnämndsverksamheten
 • Delårsrapport mars 2007 för Västra Götalandsregionen
 • Förslag att underteckna CLRAE:s deklaration i syfte att påskynda ikraftträdandet av Europakonventionen mot trafficking av människor

  Motioner
 • Soili Brunberg m.fl. (mp) och Carina Åström m.fl. (v) om tolktjänster i Västra Götaland
 • Susanne Aronsson (svg) - Vad har ostindiefararen kostat skattebetalarna i Västra Götaland?
 • Anmälan av inkomna motioner Valärenden

  Interpellationer (forts)

 • Annette Ternstedt (v) om satsningen på jämställda löner - ett misslyckande hittills
 • Birgitta Losman (mp) - Hur säkerställs personalens trygghet och arbetsmiljö vid upphandling av trafik?
 • Avslutning och närradions information Adress:


Västra Götalands Närradiodistrikt
Odengatan 38
521 41 FALKÖPING

Tel: 0515-17235
Fax: 0515-59455
e-mail:


Till sidans överkant  
   © 2005   http://www.vgn.nu