bokbokbokbok
VGN Västra Götalands Närradiodistrikt

Lyssna på sändningen från debatten den 20 februari 2007.

Här finns nu möjlighet att lyssna till hela eller delar av debatten
Klicka på nedan så öppnas RealPlayer och spelar från angiven punkt på dagordningen och frammåt

 

Närradiosändning från regionfullmäktiges möte i Vänersborg tisdagen den 20 februari 2007.

Närradion informerar

 • Sammanträdet öppnas, upprop, protokoll, mm
 • Frågestund

  INTERPELLATIONERNA 1-4 (forts)
 • Göran Larsson (mp) om vårdgaranti - statistik.
 • Sören Kviberg (v) - Gör regionen en samlad bedömning och prioritering av lokala järnvägar ur perspektivet ett framtida hållbart samhälle?
 • Birgitta Losman (mp) angående bussar i regional trafik.
 • Marianne Nilsson (kd) om egenavgifter för livsmedel för särskilda näringsändamål.

  LUNCH

 • Närradion informerar.
 • Västtrafik informerar om regionbusstrategin 2007-2012.
 • Förslag till nya bolagsordningar för regionens aktiebolag.
 • Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra
 • Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland.
 • Finansieringsformer för regionsamordnade utvecklingsprojekt.
 • Plan för krisledningsnämnden i Västra Götalandsregionen.
 • Nationell IT-strategi för vård och omsorg.
 • IT-vision för Västra Götalandsregionen.
 • Uppföljning av Personalvision 2010.
 • Förslag från fastighetsnämnden om uppdrag att avyttra fastigheter.
 • Förslag från Västtrafik AB att återinträda som delägare i AB Transitio.

  12 MOTIONER
 • Ulla-Britt Hagström (-) om att tillskapa ett ungdoms- politiskt handlingsprogram.
 • Ulla-Britt Hagström (-) om omvårdnads- och habiliterings- vetenskap i de medicinska sektorsråden.
 • Max Andersson (mp) om lågstrålande mobiltelefoner till Västra Götalandsregionens medarbetare.
 • Susanne Aronsson m.fl. (svg) om att dela upp NU-sjukvården nu.
 • Susanne Aronsson m.fl. (svg) om att rätten till fri tandvård för arbetslösa och studerande bör gälla ungdomar upp till 25 år.
 • Susanne Aronsson m.fl. (svg) om att regionen behöver en forskningsstrategi.
 • Stefan Kristiansson m.fl. (mp) om social/etisk upphandlin.
 • Berit Adolfsson m.fl. (m) om köfri psykiatri för barn och ungdomar.
 • Ingrid Bergman (mp) om att begränsa användandet av silverförband inom Västra Götalandsregionen.
 • Stefan Kristiansson m.fl. (mp) ”Kan vi välja läkemedel med mindre miljöeffekter?”
 • Jan Alexandersson (v) om dolda funktionshinder – barn i riskzonen.
 • Annette Ternstedt (v) om akut omhändertagande av våldtagna kvinnor,
 • Redovisning från primär- och tandvårdsstyrelsen av fullmäktigeuppdrag att ta fram lokala handlingsprogram för att tillgodose utsatta kvinnors särskilda behov av sjukvård och service.
 • Anmälan om nya motioner.
 • Valärenden.

  INTERPELLATION 5.
 • Sören Kviberg (v) om förutsättningarna att erbjuda anställda möjlighet att leasa s k miljöbil.
 • Sammanträdet avslutas.


 Adress:


Västra Götalands Närradiodistrikt
Odengatan 38
521 41 FALKÖPING

Tel: 0515-17235
Fax: 0515-59455
e-mail:


Till sidans överkant  
   © 2005   http://www.vgn.nu