bokbokbokbok
VGN Västra Götalands Närradiodistrikt

Lyssna på sändningen från debatten den 28 november 2006.

Här finns nu möjlighet att lyssna till hela eller delar av debatten
Klicka på nedan så öppnas RealPlayer och spelar från angiven punkt på dagordningen och frammåt

 

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i Sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, den 28 november 2006 kl 10.00

Närradion informerar

 • Sammanträdet öppnas, upprop, protokoll, mm
 • Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige
 • Yttranderätt för regionråd i regionfullmäktige
 • Frågestund
 • Interpellation:
  Annette Ternstedt (v) om vaccin mot livmoderhalscancer
 • Budget år 2007 och flerårsplan 2008-2009

  LUNCHUPPEHÅLL

 • Närradions information
 • Utdelning av regionens jämställdhetspris 2006
 • Budget år 2007 och flerårsplan 2008-2009 (Forts från förmiddagen)
 • Nytt reglemente för revisorskollegiet
 • Nya reglementen på grund av ändrad politisk organisation
 • Ändrade reglementen för nämnder och styrelser inom hälso- och sjukvården på grund av ändrad politisk organisation m m
 • Förslag till prislista för vuxentandvård 2007
 • Ändrat namn på Västsvenska Teater och Dans AB
 • Anmälan av inkomna motioner
 • Valärenden: Valberedningens förslag till val
 • Avslutning

  Sändningen slutar


 Adress:


Västra Götalands Närradiodistrikt
Odengatan 38
521 41 FALKÖPING

Tel: 0515-17235
Fax: 0515-59455
e-mail:


Till sidans överkant  
   © 2005   http://www.vgn.nu