bokbokbokbok
VGN Västra Götalands Närradiodistrikt

Lyssna på sändningen från debatten den 24 oktober 2006.

Här finns nu möjlighet att lyssna till hela eller delar av debatten
Klicka på nedan så öppnas RealPlayer och spelar från angiven punkt på dagordningen och frammåt

 

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, tisdagen den 24 oktober 2006.

Närradions information

 • Sammanträdet öppnas, upprop, protokoll, mm
 • Frågestund

  INTERPELLATIONER
 • Ulla-Britt Hagström (-) om bemötande vid anhörigas avsked av avlidna (bordlagd RF 19 september)
 • Claes-Göran Borg (v) om diabetesvård (bordlagd RF 19 september)
 • Ann-Christine Simonsson (c) om barn som far illa – Vem gör något?
 • Per Olov Blom (c) om kommunikationsplan kring prioriteringsfrågorna. (Bordlagd till eftermiddagen)

 • Avtackning av ledamöter som lämnar RF

  LUNCH
 • Närradion informerar
 • Utdelning av handikappidrottsstipendium 2006 till Kenneth Sohlberg, Lidköping, Göteborgs Rullstolsbasketklubb, Ines Lopes, Göteborg, och Lars-Eric Wallengren, Hålanda
 • Delårsrapport augusti 2006 för Västra Götalandsregionen
 • Finansiering och avstämning av långsiktig handlingsplan för vårdgarantin inom ortopedin
 • Ansvarsfrihet för beställar- och samordningsförbunden
 • Redovisning av motionsbalans
 • Införande av allmän hörselscreening av nyfödda i
  (behandlas tillsammans med de två första motionerna)

  MOTIONER
 • Susanne Aronsson m fl (svg) om att införa hörsel- screening för alla nyfödda i Västra Götaland
 • Ulla-Britt Hagström (-) om hörseltest för nyfödda
 • Conny Brännberg (kd) om kultur på recept (KUR)
 • Anders Fasth m fl (kd) om program för hållbar lands- bygdsutveckling i Västra Götaland
 • Sten Bergheden (m) om att göra E20 till TEN-väg
 • Lars Bergsten m fl (m) om ekonomisk redovisning av vårdcentraler
 • Jan Hallberg m fl (m) om västkustsamverkan för fisket, havsmiljön och de näringar som är kopplade till fisket
 • Roland Karlsson m fl (fp) om att åtgärda trafikstrukturen i Göteborg nu
 • Anmälan om nya motioner
 • Valärenden
 • Fortsatt behandling av Per Olov Bloms (c) interpellation om kommunikationsplan kring prioriteringsfrågorna
 • Ordföranden Hans Aronsson avslutningstalar och avslutar sammanträdet
 • Närradions information
 • Sändningen slutar


 Adress:


Västra Götalands Närradiodistrikt
Odengatan 38
521 41 FALKÖPING

Tel: 0515-17235
Fax: 0515-59455
e-mail:


Till sidans överkant  
   © 2005   http://www.vgn.nu