bokbokbokbok
VGN Västra Götalands Närradiodistrikt

Lyssna på sändningen från debatten den 19 september 2006.

Här finns nu möjlighet att lyssna till hela eller delar av debatten
Klicka på nedan så öppnas RealPlayer och spelar från angiven punkt på dagordningen och frammåt

 

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, tisdagen den 19 september 2006.

Närradions information

 • Sammanträdet öppnas, upprop, protokoll, mm

 • INTERPELLATIONER
 • Ulla-Britt Hagström (-) om bemötande vid anhörigas avsked av avlidna.
 • Claes-Göran Borg (v) om diabetesvård. Båda interpellationerna bordläggs.
 • Ändring i beslut rörande Samrehab Mark-Svenljunga.
 • Ansvarsförsäkring med Landstingens Ömsesidiga Försäkrings- bolag för skada som orsakats av strålbehandling.
 • Borgen för Västtrafik AB.
 • Finansiering av åtgärder för att minska sjukfrånvaron.
 • Ändrad ersättning för sjukresa med egen bil.

  MOTIONER
 • Anita Afzelius-Alm m fl (fp) om att mäta forskningsprestationer.
 • Conny Brännberg (kd) om att utveckla e-demokratin.
 • Peter Kääpä m fl (fp) om redovisning av bifallna motioner.
 • Claes-Göran Borg m fl (v) och Göran Larsson m fl (mp) om att vården kan bli bättre för personer med psykisk sjukdom och missbruk.
 • Ole Borch (mp) om förbättringar av närsjukvården.
 • Anmälan av nya motioner, valärenden, avslutning.

  INTERVJU

 • Samtal med ordföranden Hans Aronsson om valutgången.
 • Avslutning


 Adress:


Västra Götalands Närradiodistrikt
Odengatan 38
521 41 FALKÖPING

Tel: 0515-17235
Fax: 0515-59455
e-mail:


Till sidans överkant  
   © 2005   http://www.vgn.nu