bokbokbokbok
VGN Västra Götalands Närradiodistrikt

Lyssna på sändningen från debatten den 13-14 juni 2006.

Här finns nu möjlighet att lyssna till hela eller delar av debatten
Klicka på nedan så öppnas RealPlayer och spelar från angiven punkt på dagordningen och frammåt

 

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, den 13-14 juni 2006.

Närradions information

  Tisdagen den 13 juni

 • Sammanträdet öppnas, upprop, protokoll, mm
 • Budget 2007: Övergripande debatt

  Ajournering för lunch
 • Utdelning av Kulturpriset 2006
 • Budget: Övergripande debatt (forts)
 • Intervju med Stefan Kristiansson (mp)
 • Budget: Övergripande debatt (forts)
 • Budget: Hälso-och sjukvård

  Sammanträdet ajourneras

  Onsdagen den 14 juni

 • Närradion informerar
 • Budget: Hälso- och sjukvård (forts)

  Ajournering för lunch

 • Budget: Hälso- och sjukvård (forts)
 • Budget: Regional utveckling
 • Budget: Voteringar och beslut
 • ÖVRIGA ÄRENDEN
  Gällande styrinstrument
  Sammanträdestider RF och RS 2007
  Mervärdesskatt på vissa intyg och hälsokontroller

  MOTION
  Soili Brunberg (mp) om jämställdhet i kollektivtrafiken

  INTERPELLATIONER
 • Terese Tengström (fp) om utveckling av regionala näringar
  Ulla-Britt Hagström (-) om att många äldre är undernärda i vården
  Ulla-Britt Hagström (-) om ungdom och konjunkturbarometern

  Avslutning


 Adress:


Västra Götalands Närradiodistrikt
Odengatan 38
521 41 FALKÖPING

Tel: 0515-17235
Fax: 0515-59455
e-mail:


Till sidans överkant  
   © 2005   http://www.vgn.nu