bokbokbokbok
VGN Västra Götalands Närradiodistrikt

Lyssna på sändningen från debatten den 4 april 2006.

Här finns nu möjlighet att lyssna till hela eller delar av debatten
Klicka på nedan så öppnas RealPlayer och spelar från angiven punkt på dagordningen och frammåt

 

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, den 4 april 2006.

Närradions information

 • Sammanträdet öppnas, upprop, protokoll m m
 • Frågestund

  Interpellationer 1.
 • Johnny Bröndt (m) om problem inom ortopedin

  LUNCH
 • Närradion info
 • Revisionsberättelse för 2005 års verksamhet
 • Årsredovisning 2005 för Västra Götalandsregionen
 • Fortsatt infrastrukturplaneringsprocess
 • Detaljutformning av den politiska organisationen 2007-2010
 • Bildande av en förvaltning under servicenämnden
 • Sammanhållen IT-organisation i Västra Götalandsregionen
 • Permanentande av den samordnade rehabiliteringsverksamheten Samrehab Mark-Svenljunga
 • Förslag från fastighetsnämnden att sälja mark från Nicklasberg i Vänersborg

  Motioner
 • Per-Olov Blom (c) om att lämna tillbaka guldet
 • Monica Selin m fl (kd) om rätt att träffa specialist inom 30 dagar
 • Monica Selin m fl (kd) om värdegrund för hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen
 • Anmälan om nya motioner, Valärenden

  Interpellationer (forts)
 • Sivert Oxelbark (kd) om jämförelsearbete mellan olika sjukhusgrupper i Västra Götaland
 • Johnny Bröndt (m) om att resa med kollektivtrafiken till regionens möten
 • Ulla-Britt Hagström (-) om beredskap inför ökat flykting- mottagande
 • Göran Larsson (mp) - Hur fungerar regionens insatser till patienter med hög suicidrisk?
 • Ulrik Nilsson (m) om ekonomisk riskklassificering vid offentliga upphandlingar inom regionen
 • Soili Brunberg (mp) – Hur har man valt representanter till referensgruppen för Nationella Minoriteter?
 • Ulla Berne (-) om ambulansverksamheten i Dalsland
 • Avslutning


 Adress:


Västra Götalands Närradiodistrikt
Odengatan 38
521 41 FALKÖPING

Tel: 0515-17235
Fax: 0515-59455
e-mail:


Till sidans överkant  
   © 2005   http://www.vgn.nu