bokbokbokbok
VGN Västra Götalands Närradiodistrikt

Lyssna på sändningen från debatten den 7 februari 2006.

Här finns nu möjlighet att lyssna till hela eller delar av debatten
Klicka på nedan så öppnas RealPlayer och spelar från angiven punkt på dagordningen och frammåt

 

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, den 7 februari 2006.

Närradions information

 • Sammanträdet öppnas, upprop, protokoll m m
 • Frågestund

  Interpellationer 1.
 • Conny Brännberg (kd) - Varför ska Jumbolansen upphöra?
 • Sören Kviberg (v) om försök med trängselavgifter
 • Annette Ternstedt (v) om uppsökande tandvård för funktions- hindrade och äldre

  LUNCH
 • Närradion info
 • Information om regionens internationella arbete
 • Rapporten "Vilken roll har Tredje sektorn i framtiden för Västra Götalandsregionens verksamhet?"
 • Förslag till ny förvaltning för kulturverksamheter
 • Västtrafiks framtida bolagsstruktur
 • Patientavgifter vid vårdcentral för hemlösa i Göteborg
 • Begäran att under 2006 få disponera ej utnyttjade medel för nationell vårdgaranti
 • Bemyndigande till regionstyrelsen att disponera eget kapital för att öka tillgängligheten och korta köer i sjukvården
 • Förslag till justering av kulturnämndens regionbidrag

  Motioner
 • Motion av Lars Bergsten (m) om att utveckla alternativ drift inom folktandvården
 • Motion av Lars Bergsten (m) om att inrätta en oberoende medicinsk revision
 • Motion av Ingrid Bergman (mp) om att utreda förutsättningarna för att föra över BUP och de öppenpsykiatriska mottagningarna i Göteborg till primärvården
 • Motion av Uno Nilsson (s) om samarbetsmöjligheter på hälso- och sjukvårdsområdet mellan Västra Götalandsregionen och Östfold
 • Anmälan av inkomna motioner
 • Valärenden

  Interpellationer 2.
 • Soili Brunberg (mp) om kvalitet och rättssäkerhet vid tolkning i vården
 • Ulrik Nilsson (m) om den öppna kranskärlskirurgin och Capio Heart Center
 • Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Västra Götalandsregionen
 • Avslutning


 Adress:


Västra Götalands Närradiodistrikt
Odengatan 38
521 41 FALKÖPING

Tel: 0515-17235
Fax: 0515-59455
e-mail:


Till sidans överkant  
   © 2005   http://www.vgn.nu