bokbokbokbok
VGN Västra Götalands Närradiodistrikt

Lyssna på sändningen från debatten den 29 november 2005.

Här finns nu möjlighet att lyssna till hela eller delar av debatten
Klicka på nedan så öppnas RealPlayer och spelar från angiven punkt på dagordningen och frammåt

 

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, den 29 november 2005.

Närradions information

 • Sammanträdet öppnas, upprop, ersättare, protokoll m m
 • Frågestund

  Interpellationer
 • Terese Tengström (fp) om marknadsföringen av regionen bland dess innevånare
 • Göran Larsson (mp) om situationen för regionens HBT-personer
 • Birgit Karlsson (mp) - Hur blev det med porrfria hotellövernattningar för regionens anställda och förtroendevalda?
 • Ulla-Britt Hagström (kd) om vårdgarantin och kösituationen

  LUNCH
 • Närradions info
 • Utdelning av regionens jämställdhetspris 2005
 • Förslag till prislista för vuxentandvård 2006 inom Västra Götalandsregionen
 • Aktiekapitalökning med avsättning till överkursfond för kulturbolagen 2006
 • Västra Götalandsregionens syndikerade lånelöfte
 • Finansiering av standardiserade persondatorer
 • Breddat ägande i Turismens Utredningsinstitut AB
 • Åtgärder efter bifall av motionen "Acceptera inte våldet"

  Motioner
 • Conny Brännberg (kd) om att ge kvinnojourerna egna kontakter in i vården
 • Stefan Kristiansson m fl (mp) om mäns våld mot kvinnor
 • Johnny Bröndt (m) om ersättningar vid organdonation
 • Lena Jagers Bladini (v) om en "tia" till kulturen
 • Anmälan om nya motioner
 • Valärenden

  Interpellationer (forts)
 • Ulla-Britt Hagström (kd) om organisation för funktionshinder och delaktighet
 • Laila Åkerberg (mp) om polisanmälan av Vårdcentralen Hälsan i Mölnlycke
 • Avslutning


 Adress:


Västra Götalands Närradiodistrikt
Odengatan 38
521 41 FALKÖPING

Tel: 0515-17235
Fax: 0515-59455
e-mail:


Till sidans överkant  
   © 2005   http://www.vgn.nu