bokbokbokbok
VGN Västra Götalands Närradiodistrikt

Lyssna på sändningen från debatten den 25 oktober 2005.

Här finns nu möjlighet att lyssna till hela eller delar av debatten
Klicka på nedan så öppnas RealPlayer och spelar från angiven punkt på dagordningen och frammåt

 

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, den 25 oktober 2005.

Närradions information

 • Allmänhetens frågestund
 • Sammanträdet öppnas, upprop, ersättare, protokoll m m
 • Frågestund

  Interpellationer
 • Stefan Kristiansson (mp) om elsanering av vårdutrymmen
 • Ulla-Britt Hagström (kd) om tillhandahållande av skolläkar-tjänster
 • Conny Brännberg (kd) – Kan regionen köpa lokalt producerad mjölk?

  LUNCH
 • Närradions info
 • Utdelning av handikappidrottsstipendium 2005 till stipendiaterna Michael Lindgren, Hökerum, Maria Karlsson, Lidköping och Marie Nylander, Göteborg
 • Västra Götalandsregionen och det regionala självstyret
 • Delårsrapport per augusti för Västra Götalandsregionen
 • Kompletterande investeringsmodell inom Västra Götalandsregionen
  Förslag från fastighetsnämnden att sälja fastigheten, Skövde 4-141, Aspö sjukhem
  Förslag från fastighetsnämnden om uppdrag att sälja fastigheten, Älvsborg 346:1, Hagens vårdcentral i Göteborg
 • Förslag om ändrade investeringsnivåer
  Ändringar i reglementen för nämnder och styrelser rörande beställning av högspecialiserad vård

  Motioner
 • Motion av Ulrik Nilsson (m) om uppdragen till regionens bolag (Bordlagd RF 13 september 2005)
 • Motion av Ulrik Nilsson (m) om resultat av regionens insatser för att främja näringslivsutvecklingen i Västra Götaland (Bordlagd RF 13 september 2005)
 • Motion av Sören Kviberg (v) om en resepolicy för regionens egna verksamheter
 • Redovisning av motionsbalansen Anmälan av inkomna motioner Valärenden

  Interpellationer (forts)
 • Conny Brännberg (kd) om forum för sammanhållen kustbygd


 Adress:


Västra Götalands Närradiodistrikt
Odengatan 38
521 41 FALKÖPING

Tel: 0515-17235
Fax: 0515-59455
e-mail:


Till sidans överkant  
   © 2005   http://www.vgn.nu