bokbokbokbok
VGN Västra Götalands Närradiodistrikt

Lyssna på sändningen från debatten den 14-15 juni 2005.

Här finns nu möjlighet att lyssna till hela eller delar av debatten
Klicka på nedan så öppnas RealPlayer och spelar från angiven punkt på dagordningen och frammåt

 

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, den 14-15 juni 2005.

Närradions information

  Tisdagen den 14 juni
 • Sammanträdet öppnas, upprop, protokoll mm
 • Frågestund
  BUDGET 2006
 • Ekonomi, skattesats
 • Intervju med Susanne Aronsson, Sjukvårdspartiet
  LUNCH
 • Närradion info
 • Ekonomi, skattesats (forts)
 • Personal
 • Folkhälsa mm
 • Hälso-och sjukvård
  Ajournering, Avslutning

  Onsdagen den 15 juni

 • Närradion info
 • Mötet återupptas
 • Hälso-och sjukvård (forts)
 • Regional utveckling, övergripande
 • Intervju med Jonas Andersson (fp), Hälso-och sjukvårdsutskottets ordf.
  LUNCH
 • Närradion info
 • Regional utveckling (forts)
 • Kollektivtrafik
 • Miljö
 • Kultur
 • Voteringar och beslut på budgetärendet
 • Reglemente för servicenämnden
  Reglemente för natur-och kulturarvsstyrelsen
  Sammanträdestiden 2006
  Borgen för Nordiska akvarellmuséet
 • Motion av Göran Larsson (mp) om nytt ersättningssystem i vården
  Anmälan om nya motioner
  Valärenden
  Avslutning.


 Adress:


Västra Götalands Närradiodistrikt
Odengatan 38
521 41 FALKÖPING

Tel: 0515-17235
Fax: 0515-59455
e-mail:


Till sidans överkant  
   © 2004   http://www.vgn.nu