bokbokbokbok
VGN Västra Götalands Närradiodistrikt

Lyssna på sändningen från debatten den 24 maj 2005.

Här finns nu möjlighet att lyssna till hela eller delar av debatten
Klicka på nedan så öppnas RealPlayer och spelar från angiven punkt på dagordningen och frammåt

 

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, den 24 maj 2005 kl 10.00.

Närradions information
 • Sammanträdet öppnas upprop, protokoll, mm
 • Frågestund (6 frågor) Interpellationer
 • Benny Strandberg (kd) om adekvat utbildning för medicin-studerande och bibehållen integritet för patienten
 • Ulrik Nilsson (m) angående skulder till vår personal
 • Johnny Bröndt (m) om såld vård
 • Göran Larsson (mp) om utvecklingen av primärvården i regionen
  Lunch
 • Utdelning av Kulturpris och Miljöstipendium 2005
 • Presentation av projekt Design
 • Årsredovisning år 2004 för patientnämndsverksamheten
 • Delårsrapport mars för Västra Götalandsregionen
 • Västra Götalandsregionens politiska organisation
 • Finansiering av tjänstemannastöd till lekmannarevisorer i regionens bolag
 • Attest- och utanordningsreglemente för Västra Götalandsregionen
 • Begäran att få disponera utökat statsbidrag för nationell vård- och behandlingsgaranti
  Motioner
 • Ulla-Britt Hagström (kd) om nurse practitioner (avancerad specialistsjuksköterska) i regionens sjukvård
 • Conny Brännberg m fl (kd) om att göra Västra Götaland till en försöksregion med skattesänkning på hushållsnära tjänster
 • Soili Brunberg m fl (mp) om nationella minoriteter i Västra Götaland
 • Linnea Lehikoinen (s) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
 • Anmälan av inkomna motioner samt valärenden
  Avslutning


 Adress:


Västra Götalands Närradiodistrikt
Odengatan 38
521 41 FALKÖPING

Tel: 0515-17235
Fax: 0515-59455
e-mail:


Till sidans överkant  
   © 2004   http://www.vgn.nu