bokbokbokbok
VGN Västra Götalands Närradiodistrikt

Lyssna på sändningen från debatten den 5 april 2005.

Här finns nu möjlighet att lyssna till hela eller delar av debatten
Klicka på nedan så öppnas RealPlayer och spelar från angiven punkt på dagordningen och frammåt

 

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, den 5 april 2005 kl 10.00.

Närradions information
 • Välkommen och tal av Statsrådet Ulrica Messing
 • Sammanträdet öppnas, upprop, protokoll mm
 • Frågestund

  INTERPELLATIONER (forts som sista punkt)
 • Carina Åström (v): Hur når vi målet att halvera sjukfrånvaron under mandatperioden?

  LUNCH
 • Närradions info
 • Vision Västra Götaland - Det goda livet
 • Revisionsberättelse för 2004 års verksamhet
 • Årsredovisning 2004 för Västra Götalandsregionen
 • Styrelsens för NU-sjukvården befogenhet i egna organisationsfrågor
 • Medgivande till Västsvenska Turistrådet AB att försälja eller bredda ägande i dotterbolaget Aktiv Semester i Sverige AB samt att bredda ägandet i intressebolaget Turismens Utredningsinstitut AB

  MOTIONER
 • Max Andersson m. fl. (mp) om användningen av fri mjukvara i regionen
 • Per Olov Blom m.fl. (c) om medborgardialog kring prioriteringar
 • Berit Adolfsson (m) om vård till barn med hörselskador inom Västra Götaland
 • Soili Brunberg m.fl. (mp) om översyn och kompetenshöjning inom Västra Götalandsregionens upphandlingsverksamhet
 • Anmälan av nya motioner, valärenden

  INTERPELLATIONER (forts)
 • Ulla-Britt Hagström (kd) om åtgärder för fördyrad kost
 • Lars-Arne Staxäng (m): Är regeringens infrastrukturpaket på väg att haverera?
 • Bertil Jonsson (m) om utredning om utbudet av primär- och tandvård i Hova
 • Ulrik Nilsson (m) om bolagsstämman i Film i Väst AB
 • Rigmor Salomonsson (v) om finansiering av Botaniska Trädgården
 • Laila Åkerberg (mp) om Livslinjen på Dalslands Folkhögskola
 • Göran Larsson (mp) om regionens närsjukvård
 • Johnny Bröndt (m) om problem inom psykiatrin i Göteborg
  Bordlagd till nästa gång: Benny Strandberg (kd) om adekvat utbildning för medicinstuderande och bibehållen integritet för patienten.
 • Conny Brännberg (kd) om hantering av konst i samband med försäljning av regionens fastigheter
 • Sammanträdet avslutas.
  Närradions info.


 Adress:


Västra Götalands Närradiodistrikt
Odengatan 38
521 41 FALKÖPING

Tel: 0515-17235
Fax: 0515-59455
e-mail:


Till sidans överkant  
   © 2004   http://www.vgn.nu