bokbokbokbok
VGN Västra Götalands Närradiodistrikt

Lyssna på sändningen från debatten den 1 mars 2005.

Här finns nu möjlighet att lyssna till hela eller delar av debatten
Klicka på nedan så öppnas RealPlayer och spelar från angiven punkt på dagordningen och frammåt

 

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, den 1 mars 2005 kl 10.00.

Närradions information
 • Sammanträdet öppnas
       Protokoll, avsägelser, m m
 • Information och diskussion kring ansvarskommitténs utredning av den framtida samhällsorganisationen.

  LUNCHUPPEHÅLL
 • Närradions information
 • Frågestund
 • Uppdatering av personalpolitiska policyer, jämställdhet, mångfald och kompetensutveckling
 • Reviderad förbundsordning och avtal för beställarförbundet 5S Grästorp
 • Yttrande över ”Att granska och pröva ansvar i kommuner och landsting”
 • Två MOTIONER:
  a) Bijan Zainali (s) om en sammanhållen IT-organisation i Västra Götalandsregionen.
  b) Ulf Lundstedt (fp) om att IT inom regionen måste ha fokus på patientnyttan
 • Anmälan av inkomna motioner
 • Valärenden
  Fyra INTERPELLATIONER
 • Sören Kviberg (v) om kompensation av dieselskattehöjningen för kollektivtrafiken
 • Soili Brunberg (mp) - Tar Västra Götalandsregionen miljöhänsyn eller får priset avgöra vilka mediciner som rekommenderas
 • Johnny Bröndt (m) om antalet innevånare per vårdcentral
 • Susanne Aronsson (svp) om broavgifter för bussar i linjetrafik.
 • Sammanträdet avslutas


 Adress:


Västra Götalands Närradiodistrikt
Odengatan 38
521 41 FALKÖPING

Tel: 0515-17235
Fax: 0515-59455
e-mail:


Till sidans överkant  
   © 2004   http://www.vgn.nu