bokbokbokbok
VGN Västra Götalands Närradiodistrikt

Lyssna på sändningen från debatten den 7 december 2004.

Här finns nu möjlighet att lyssna till hela eller delar av debatten
Klicka på nedan så öppnas RealPlayer och spelar från angiven punkt på dagordningen och frammåt

 
Hela sändningar från början

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, den 7 december 2004.

 • Sammanträdet öppnas, upprop, protokoll mm
 • Utdelning av regionens jämställdhetspris 2004
 • FRÅGESTUND

  INTERPELLATIONER

 • Bordlagd från RF 2 nov:
  -Birgit Karlsson (mp) om psykosomatisk vård inom Sjuhäradsbygden
 • -Karin Greenberg (c) om FN:s barnkonvention
 • - Johnny Bröndt (m) om EU-stöd inom regionens verksamheter (forts)
 • Avtackning av avgående ledamöter i RF år 2003 och 2004
 • Närradion intervjuar regiondirektör Johan Assarsson

  LUNCHUPPEHÅLL

 • Information om Västtrafiks målbild 2010-2020 för den regionala tåg- och busstrafiken
 • Reviderad förbundsordning och avtal för beställarförbundet 4S i Stenungsund. Aktiekapitalökning med avsättning till överkursfond för kulturbolagen 2005. Bildande av samordningsförbund i Göteborg och Trollhättan.
 • Förändring av arvodesbestämmelser. Komplettering av pensionsbestämmelser för förtroendevalda. Bildande av ny förvaltning under servicenämnden ­ Administrativt centrum.

  MOTIONER

 • Ole Borch (mp) om regional avfallsplan Ulla-Britt Hagström (kd) om samverkan för rökavvänjning
 • Ulla-Britt Hagström (kd) om informationsåtgärder för egenvård. Cecilia Widegren (m) och Mikael Cederbratt (m) om vårdgaranti i Västra Götaland.
 • Carina Åström (v) m fl om en tillgänglig primärvård Cecilia Widegren (m) och Mikael Cederbratt (m) om att uppmuntra volontärer.
 • Lars Bergsten (m) och Berit Adolfsson (m) om ”Får kvinnor ohälsosam vård i Västra Götaland?”
 • Cecilia Widegren (m) och Mikael Cederbratt (m) m fl om fristående Alingsås lasarett
  Cecilia Widegren (m) m fl om Mölndal ­ ett fristående sjukhus
  Cecilia Widegren (m ) m fl om Frölunda ­ ett fristående specialistsjukhus
  Cecilia Widegren (m) m fl om Uddevalla sjukhus - ett fristående sjukhus
  Benny Strandberg (kd) m fl om att återskapa mindre och självständiga sjukhusenheter
 • Redovisning av motionsbalans Anmälan av inkomna motioner Valärenden

  INTERPELLATIONER

 • Johnny Bröndt (m) om EU-stöd inom regionens verksamheter (forts). Agneta Janson (kd) om barnperspektiv inom vuxenvården.
 • Bertil Jonsson (m) om beställar- och utförarmodellen som styrsystem. Carina Åström (v) om hur regionens mångfaldsarbete fungerar i praktiken.
 • FRÅGESTUND (forts)
 • Mötet avslutas
 • Närradion avslutar sändningen


 Adress:


Västra Götalands Närradiodistrikt
Odengatan 38
521 41 FALKÖPING

Tel: 0515-17235
Fax: 0515-59455
e-mail:


Till sidans överkant  
   © 2004   http://www.vgn.nu