bokbokbokbok
VGN Västra Götalands Närradiodistrikt

Lyssna på sändningen från debatten den 2 november 2004.

Här finns nu möjlighet att lyssna till hela eller delar av debatten
Klicka på nedan så öppnas RealPlayer och spelar från angiven punkt på dagordningen och frammåt

 
Hela sändningar från början

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, den 2 november 2004.

 • Sammanträdet öppnas, upprop, protokoll mm
 • Information om regional utvecklingsplan för psykiatri. Erik Brenner, projektledare för utvecklingsplanen för psykiatri samt Ingela Heimann, verksamhetschef psykiatri.
  LUNCHUPPEHÅLL
 • Närradion
 • Utdelning av handikappidrottstipendium 2004. Sandra Erikson, Göteborg, Per Jonsson, Brålanda och Harry Svensson, Skövde
 • Delårsrapport per augusti månad.
 • Beslut om skattesats 2005
 • Justering av prislista för vuxentandvård 2005
 • Utbetalning av pensionsåtagande individuella delen för 1998-1999
 • Reviderad miljöpolicy
 • Överlåtelse av Vitlycke museum till regionen.
 • Försäljning av värmeverket i Skövde
 • F Försäljning av vårdcentralsfastigheter i Bollebygd och Mark.

  Motioner
 • Conny Brännberg (kd) om Designpris 2005
 • Stefan Kristiansson (mp) om elsanering av vårdutrymmen
 • Anmälan av inkomna motioner
 • Valärenden
 • Frågestund

  Interpellationer
 • Terese Tengström (fp) om övervikt
 • Conny Brännberg (kd) om kompetensforum
 • Johnny Bröndt (m) om primärvård i Göteborg
 • Ulla-Britt Hagström (kd) om jämställdhet inom ledningsfunktioner
 • Göran Larsson (mp) om avtal med Vidarkliniken
 • Bordlagd: Birgit Karlssons interpellation (mp) om psykosomatisk vård inom Sjuhäradsbygden.
 • Avslutning


 Adress:


Västra Götalands Närradiodistrikt
Odengatan 38
521 41 FALKÖPING

Tel: 0515-17235
Fax: 0515-59455
e-mail:


Till sidans överkant  
   © 2004   http://www.vgn.nu