bokbokbokbok
VGN Västra Götalands Närradiodistrikt

Lyssna på sändningen från debatten den 14 september 2004.

Här finns nu möjlighet att lyssna till hela eller delar av debatten
Klicka på nedan så öppnas RealPlayer och spelar från angiven punkt på dagordningen och frammåt

 
Hela sändningar från början

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, den 14 september 2004.

Allmänhetens Frågestund
 • Sammanträdet öppnas, Upprop Protokollsjustering, Avsägelser mm
 • Frågestund
 • Bertil Jonsson (m) interpellation om tillsättning av haverikommission.
 • Lars Bergsten (m) interpellation om vårdkris i Göteborg.
 • LUNCH
 • Närradion informerar
 • Ansvarsfrihet för beställarförbunden
 • Hälso-och sjukvårdens utvecklingsstrategi i Västra Götalandsregionen.
 • Förlängning av försöksverksamheten Samrehab Mark-Svenljunga.
 • Motion av Cecilia Widegren m fl (m) om obruten vårdkedja för ätstörningspatienter.
 • Motion av Emilie Lundell (fp) "Det skulle vara bättre om jag inte fanns".
 • Motion av Birgit Karlsson (mp) om psykosomatisk vård och vårdavtal med IPS Hultafors Hälsocenter.
 • Motion av Birgit Karlsson (mp) om att initiera projekt för att komplementärmedicin och skolmedicin skall kunna mötas.
 • Motion av Jan Hallberg m fl (m) om att anordna ett samverkansforum i Västsverige för intressenter inom fiskerinäringen.
 • Motion av Lars Bergsten (m) om en samordnad regionsutvecklingsnämnd
 • Anmälan om inkomna motioner
 • Valärenden
 • Soili Brunberg (mp) interpellation om Västra Götalandsregionens direktiv och riktlinjer för miljöfordon.
 • Maria Plass (m) interpellation om den s k stopplagen för privata sjukhus.
 • Avslutning


 Adress:


Västra Götalands Närradiodistrikt
Odengatan 38
521 41 FALKÖPING

Tel: 0515-17235
Fax: 0515-59455
e-mail:


Till sidans överkant  
   © 2004   http://www.vgn.nu