bokbokbokbok
VGN Västra Götalands Närradiodistrikt

Lyssna på sändningen från debatten den 25 maj 2004.

Här finns nu möjlighet att lyssna till hela eller delar av debatten
Klicka på nedan så öppnas RealPlayer och spelar från angiven punkt på dagordningen och frammåt

 
Hela sändningar från början

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, den 25 maj 2004 kl 10.00.

 • Sammanträdets öppnande
 • Upprop och anmälan av tjänstgörande ersättare
 • Tidpunkt för protokollets justering
 • Val av protokollsjusterarel
 • Avsägelser och anmälan av nyvalda
 • Frågestund
 • Interpellationer -Jonny Bröndt (m) om förhållandet mellan patientnämnderna och utförarna. -Monica Selin (kd) om demensvård med kvalitet
 • Årsredovisning år 2003 för patientnämndsverksamheten
 • Framställan från fastighetsnämnden om förvärv av mark för nybyggnad av rättspsykiatrisk klinik i Vänersborg
 • Ändring av bolagsordning för Swedehealth Gothenburg Care AB
 • Valärenden
 • Motion av Yvonne Andersson m fl (v) om utveckling av möjligheter till delaktighet för personer med psykiskt funktionshinder
 • Närradion intervjuar folkpartiets nya regionråd Jonas Andersson
        (Därefter LUNCH-uppehåll.)
  Närradions information
  Utdelning av årets kulturpris och miljöstipendium
 • Delårsrapport per mars månad för Västra Götalandsregionen
 • Fastställande av regional infrastrukturplan 2004-2015
 • Göteborgs konserthus AB - nationalorkester i ekonomisk balans
 • Motion av Måns Åberg m fl (fp) - "Acceptera inte våldet"
 • Anmälan av inkomna motioner
  Därefter avslutar ordföranden mötet och närradion avrundar sändningen.


 Adress:


Västra Götalands Närradiodistrikt
Odengatan 38
521 41 FALKÖPING

Tel: 0515-17235
Fax: 0515-59455
e-mail:


Till sidans överkant  
   © 2002   http://www.vgn.nu