bokbokbokbok
VGN Västra Götalands Närradiodistrikt

Lyssna på sändningen från debatten den 27 april 2004.

Här finns nu möjlighet att lyssna till hela eller delar av debatten
Klicka på nedan så öppnas RealPlayer och spelar från angiven punkt på dagordningen och frammåt

 
Hela sändningar från början

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, den 27 april 2004 kl 10.00.

 1. Sammanträdets öppnande
 2. Upprop och anmälan av tjänstgörande ersättare
 3. Tidpunkt för protokollets justering
 4. Val av protokollsjusterarel
 5. Avsägelser och anmälan av nyvalda
 6. Yttranderätt för regionråd 00:17:38
 7. Frågestund
 8. Interpellationer
  - Lisbeth Sundén-Andersson (m) om avgiftningsplatser för barn och unga under 18 år
  - Johnny Bröndt (m) om ersättningssystem inom hälso- och sjukvården
  - Ann-Christine Simonsson (c) - Bygger vi system för människor eller organisationer?
 9. Förslag till internationell policy
 10. Yttrande över "Samråd efter folkinitiativ"

  Ajournering för LUNCH

  Information om prioriteringsarbetet i regionen

 11. Beslut med anledning av miljöredovisningen
 12. Motion av Sören Kviberg m fl (v) och Max Andersson m fl (mp) om att göra kollektivtrafiken till en vinnare
 13. Anmälan av inkomna motioner
 14. Valärenden
  Avslutning
  Sändningen slutade 1504.


 Adress:


Västra Götalands Närradiodistrikt
Odengatan 38
521 41 FALKÖPING

Tel: 0515-17235
Fax: 0515-59455
e-mail:


Till sidans överkant  
   © 2002   http://www.vgn.nu