bokbokbokbok
VGN Västra Götalands Närradiodistrikt

Lyssna på sändningen från debatten den 30 mars 2004.

Här finns nu möjlighet att lyssna till hela eller delar av debatten
Klicka på nedan så öppnas RealPlayer och spelar från angiven punkt på dagordningen och frammåt

 
Hela sändningar från början

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, den 30 mars 2004 kl 10.00.

 1. Sammanträdets öppnande
 2. Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
 3. Tidpunkt för protokollets justering
 4. Val av 2 ledamöter och 1 ersättare att jämte ordföranden justera dagens protokoll
 5. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige
 6. Frågestund
 7. Interpellationer
  - Laila Åkerberg (mp) om förslaget om nedläggning av sjukhus- biblioteken
  - Johnny Bröndt (m) om kostnadskontroll inom sjukvården

  Närradion Intervjuar avgående regionrådet Eva Eriksson

  Närradion informerar

 8. Revisionsberättelse för 2003 års verksamhet
 9. Årsredovisning 2003 för Västra Götalandsregionen
 10. Förslag till resultatdispositioner för 2003
 11. Förslag till nya reglementen inom hälso- och sjukvården
 12. Yttrande över Ansvarskommitténs delbetänkande "Utvecklingskraft för hållbar välfärd" (SOU 2003:123)
 13. Inköpspolicy för Västra Götalandsregionen
 14. Motion av Måns Åberg (fp) om säkring av konstverk. Bordlagt 3/2
 15. Anmälan av inkomna motioner
 16. Valärenden
 17. Återstående interpellationer från ärende nr 7
  - Maria Plass (m) - Hur tänker s-c-fp finansiera flyttkarusellen?
  - Ulrik Nilsson (m) om Västra Götalands andel av infrastrukturinvesteringar
  - Laila Åkerberg (mp) om neddragningarna inom primärvården Göteborg ringar
  - Nestor Vega (v) - Vem tar ansvar för en jämlik primärvård i Göteborg?
  Ordföranden avtackar Eva Eriksson och hon besvarar tacket Mötet avslutas.


 Adress:


Västra Götalands Närradiodistrikt
Odengatan 38
521 41 FALKÖPING

Tel: 0515-17235
Fax: 0515-59455
e-mail:


Till sidans överkant  
   © 2002   http://www.vgn.nu