bokbokbokbok
VGN Västra Götalands Närradiodistrikt

Lyssna på sändningen från debatten den 1 mars 2004.

Här finns nu möjlighet att lyssna till hela eller delar av debatten
Klicka på nedan så öppnas RealPlayer och spelar från angiven punkt på dagordningen och frammåt

 
Hela sändningar från början

Extra sammanträde med r e g i o n f u l l m ä k t i g e för Västra G ö t a l a n d s r e g i o n e n i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, den 1 mars 2004 kl 16.00.

  1. Sammanträdets öppnande
  2. Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
  3. Tidpunkt för protokollets justering
  4. Val av 2 ledamöter och 1 ersättare att jämte ordföranden justera dagens protokoll
  5. Struktur- och v e r k s a m h e t s u t v e c k l i n g av hälso- och sjukvården i Västra G ö t a l a n d s r e g i o n e n (Återremitterat RF 3 februari) 81-2004 (handlingar utsändes efter HSS och RS beslut)


 Adress:


Västra Götalands Närradiodistrikt
Odengatan 38
521 41 FALKÖPING

Tel: 0515-17235
Fax: 0515-59455
e-mail:


Till sidans överkant  
   © 2002   http://www.vgn.nu