bokbokbokbok
VGN Västra Götalands Närradiodistrikt

Lyssna på sändningen från debatten den 3 februari 2004.

Här finns nu möjlighet att lyssna till hela eller delar av debatten
Klicka på nedan så öppnas RealPlayer och spelar från angiven punkt på dagordningen och frammåt

 
Hela sändningar från början

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, den 3 februari 2004 kl 10.00.

Kl 13.00 - 15.00     Regionala utvecklingsstrategin (RUS)
                -allmän diskussion och grupparbete (underlag bifogas)
 1. Sammanträdets öppnande
 2. Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
 3. Tidpunkt för protokollets justering
 4. Val av 2 ledamöter och 1 ersättare att jämte ordföranden justera dagens protokoll
 5. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige
 6. Frågestund
 7. Interpellationer
    - Johnny Bröndt (m) om tillgänglighet för funktionshindrade i kollektivtrafiken 98-2004 (utsänt)
  - Carina Åström (v) om finansiell samordning inom rehabiliterings- området 100-2004 (utsänt)

  Kl 13.00 - 15.00   Regionala utvecklingsstrategin (RUS)
            -allmän diskussion och grupparbete (underlag bifogas)

 8. Rapport från tillfällig beredning i regionfullmäktige 338-2003 (utsänt)
 9. Förslag till förändrad politisk organisation 514-2003 (utsänt)
 10. Förslag till principer för resultatdisposition fr o m resultatet för 2003 11-2003 (utsänt)
 11. Struktur- och verksamhetsutveckling av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen 81-2004 (utsänt)
 12. Begäran om förlängning av försöksverksamheten DELTA på Hisingen 397-2002 (utsänt)
 13. Nytt avtal och ny förbundsordning för beställarförbundet 5 S i Grästorp 397-2002 (utsänt)
 14. Motion av Mikael Cederbratt m fl (m) om att förbättra patientsäkerheten 296-2002 (utsänt)
 15. Motion av Birgit Karlsson (mp) om hemförlossning 326-2003 (utsänt)
 16. Motion av Lars-Gerhard Westberg (fp) m fl om att skapa ett Parkinson Center i Arvid Carlssons namn 539-2000 (utsänt)
 17. Motion av Marianne Nilsson m fl (kd) om traineeutbildning för blivande ledare inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen 239-2003 (utsänt)
 18. Motion av Birgit Karlsson (mp) om amningsmottagning i Göteborg 327-2003 (utsänt)
 19. Motion av Måns Åberg (fp) om säkring av konstverk 293-2003 (utsänt)
 20. Tillsättande av tillfällig beredning med uppgift att följa arbetet i Ansvarskommittén m m 530-2003 (utsänt)
 21. Anmälan av inkomna motioner 82, 102-2004 (utsänt)
 22. Valärenden
    - Val av ledamöter till tillfällig beredning
    - Valberedningens förslag till val 3-2004 (utdelas vid mötet)
 23. Ev fortsättning interpellationer (ärende nr 7)
    - Birgit Karlsson (mp) om försämringar på järnvägarna i Dalsland 83-2004 (utsänt)
    - Anders Fasth (kd) om fiskerinäringens betydelse för landsbygds- utveckling och som tillväxtfaktor i Västra Götaland 101-2004 (utsänt)


 Adress:


Västra Götalands Närradiodistrikt
Odengatan 38
521 41 FALKÖPING

Tel: 0515-17235
Fax: 0515-59455
e-mail:


Till sidans överkant  
   © 2002   http://www.vgn.nu