bokbokbokbok
VGN Västra Götalands Närradiodistrikt

Lyssna på sändningen från debatten den 28 oktober 2003.

Här finns nu möjlighet att lyssna till hela eller delar av debatten
Klicka på nedan så öppnas RealPlayer och spelar från angiven punkt på dagordningen och frammåt

 
Hela sändningar från början

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, den 28 oktober 2003 kl 10.00.

  Kl 09.30- Allmänhetens frågestund
 1. Sammanträdets öppnande
 2. Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
 3. Tidpunkt för protokollets justering
 4. Val av 2 ledamöter och 1 ersättare att jämte ordföranden justera dagens protokoll
 5. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige
 6. Frågestund
 7. Interpellationer

  - Sören Kviberg (v) angående pendelstation vid NÄL 399-2003 (utsänt)

  - Gunilla Cederbom (v) angående tågstopp i Dals Ed 417-2003 (utsänt)

  - Johnny Bröndt (m) om valfrihetsvården 426-2003 (utsänt)

  - Lars Bergsten (m) angående panikstoppet för operationer på SU 430.2003 (utsänt)

  - Sivert Oxelbark (kd) om det jämförande arbetet mellan de olika sjukhusgrupperna i Västra Götalandsregionen 423-2003 (utsänt)

  - Hans-Carl Carlsson (kd) om att avgiftsbelägga besök hos distriktssköterskor 439-2003 (utsänt)

  - Lars Bergsten (m) .Vad händer i beställningsarbetet? 440-2003 (utsänt)

  Kl 13.00 Utdelning av handikappidrottsstipendium 2003 till följande stipendiater: Jörgen Eriksson, Skövde, Sonny Lidén, Dalum och laget Grunden Bois, Göteborg
   

 8. Hantering av negativt eget kapital inom hälso- och sjukvården 11-2003 (utsänt)
 9. Delårsrapport per augusti månad för Västra Götalandsregionen 12-2003 (separat tryck)
 10. Kapitalrationalisering fastigheter 418-2003 (utsänt)
 11. Avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården .ALF-avtalet 377-2003 (utsänt)
 12. Redovisning av motionsbalans 411-2003 (utsänt)
 13. Motion av Stefan Kristiansson (mp) om att begränsa upphandling av djurtestade produkter 356-2002 (utsänt)
 14. Motion av Birgit Karlsson (mp) om upplåtelse av lokaler till rasistiska partier 183-2003 (utsänt)
 15. Motion av Ulla-Britt Hagström (kd) om alkolås i landstingsbilar 201-2003 (utsänt)
 16. Motion av Ann-Christine Simonsson m fl (c) om att ta ett samlat grepp för stöd till kvinnojourerna i Västra Götalandsregionen 236-2003 (utsänt)
 17. Motion av Ann-Christine Simonsson (c) om att öronmärka en av politikernas kontaktdagar till möten med ungdomar 235-2003 (utsänt)
 18. Anmälan av inkomna motioner 410, 412-2003 (utsänt)
 19. Valärenden
  - Valberedningens förslag till val 3-2003 (utdelas vid mötet)
 20. Ev fortsättning interpellationer (ärende nr 7)


 Adress:


Västra Götalands Närradiodistrikt
Odengatan 38
521 41 FALKÖPING

Tel: 0515-17235
Fax: 0515-59455
e-mail:


Till sidans överkant  
   © 2002   http://www.vgn.nu