bokbokbokbok
VGN Västra Götalands Närradiodistrikt

Lyssna på sändningen från debatten den 12-13 juni 2003.

Här finns nu möjlighet att lyssna till hela eller delar av debatten
Klicka på nedan så öppnas RealPlayer och spelar från angiven punkt på dagordningen och frammåt

 
Hela sändningar från början

REGIONFULLMÄKTIGE Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, den 12-13 juni 2003. Sammanträdet börjar torsdagen den 12 juni kl 10.00.

 1. Sammanträdets öppnande
 2. Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
 3. Tidpunkt för protokollets justering
 4. Val av 2 ledamöter och 1 ersättare att jämte ordföranden justera dagens protokoll
 5. . Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige
 6. Frågestund
 7. Interpellationer
 8. Ev frågor
 9. Delårsrapport för mars månad samt helårsprognos för Västra Götalandsregionen 12-2003 (separat tryck)
 10. Budget för år 2004 och plan för åren 2005-2006 16-2003 (separat tryck)
 11. Förslag till regional infrastrukturplan för Västra Götaland 2004-2015 287-2003 (separat tryck)
 12. Ansvarsfrihet för beställarförbunden 9-2003 (utsänt)
 13. Rapport personalvisionsenkät 288-2003 (separat tryck)
 14. Framställan från fastighetsnämnden om försäljning av Renströmska sjukhuset i Göteborg 11-2003 (utsänt)
 15. Anmälan av inkomna motioner 293-2003 (utsänt)
 16. Valärenden - Valberedningens förslag till val 3-2003 (utdelas vid mötet)
 17. Ev fortsättning av frågor och interpellationer (punkt 5-7)


 Adress:


Västra Götalands Närradiodistrikt
Odengatan 38
521 41 FALKÖPING

Tel: 0515-17235
Fax: 0515-59455
e-mail:


Till sidans överkant  
   © 2002   http://www.vgn.nu