bokbokbokbok
VGN Västra Götalands Närradiodistrikt

Lyssna på sändningen från debatten den 13maj 2003.

Här finns nu möjlighet att lyssna till hela eller delar av debatten
Klicka på nedan så öppnas RealPlayer och spelar från angiven punkt på dagordningen och frammåt

 
Hela sändningar från början

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, den 13 maj 2003, kl 10.00.

  Kl 10.00 Utdelning av miljöstipendium 2003
 1. Sammanträdets öppnande
 2. Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
 3. Tidpunkt för protokollets justering
 4. Val av 2 ledamöter och 1 ersättare att jämte ordföranden justera dagens protokoll
 5. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige
 6. Frågestund
 7. Interpellationer
  - Johnny Bröndt (m) om sjukvården i Göteborg - Fler politiker viktigare än vård vid City-akuten? 257.2003 (utsänt)

  - Marianne Nilsson (kd) om elöverkänslighet 260-2003 (utsänt)

  - Ulrik Nilsson (m) om ianspråktagande av eget kapital 261-2003

  Bordlagd interpellation från RF 8 april 2003:
  - Maria Plass (m) om bromsmedicin för MS-sjuka i Västra Götaland 218-2003 (utsänt)

  Arbete pågår med uppdatering av fler länkar, välkommen åter

 8. Ev frågor
 9. Årsredovisning år 2002 för patientnämndsverksamheten 10-2003 (utsänt)
 10. Förslag från miljönämnden med anledning av miljöredovisningen 10-2002 (utsänt)
 11. Förslag till ändring av egenavgift för sjukresor 11-203 (utsänt)
 12. Förslag till nationell plan för vägtransportsystemet 2004-2015 247-2003 (utsänt)
 13. Förslag till Framtidsplan för järnvägen 2004-2015 246-2003 (utsänt)
 14. Motion av Lars-Gunnar Boström (m) om sjukskrivningstalet 492-2002 (utsänt)
 15. Motion av Cecilia Widegren m fl (m) om nära och tillgänglig vård i Skene med omnejd 147-2002 (utsänt)
 16. Motion av Cecilia Widegren m fl (m) om nära vård och omsorg i norra Skaraborg 198-2002 (utsänt)
 17. Motion av Soili Brunberg (mp) om uppföljning om försämringar i mammografiscreening 345-2001 (utsänt)
 18. Motion av Marie-Louise Barrenäs (m) om återgång till privatpraktik i offentligt ägda sjukhus 321-2002 (utsänt)
 19. Motion av Ulla-Britt Hagström (kd) om patientjournaler 123-2001 (utsänt)
 20. Anmälan av inkomna motioner 239, 255-2003
 21. Valärenden
  - Valberedningens förslag till val 3-2003 (utdelas vid mötet)


 Adress:


Västra Götalands Närradiodistrikt
Odengatan 38
521 41 FALKÖPING

Tel: 0515-17235
Fax: 0515-59455
e-mail:


Till sidans överkant  
   © 2002   http://www.vgn.nu