bokbokbokbok
VGN Västra Götalands Närradiodistrikt

Lyssna på sändningen från debatten den 8 april 2003.

Här finns nu möjlighet att lyssna till hela eller delar av debatten
Klicka på nedan så öppnas RealPlayer och spelar från angiven punkt på dagordningen och frammåt

 
Hela sändningar från början

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, den 8 april 2003, kl 10.00.

  Information från Västtrafik om nytt pris- och betalsystem, ny fördelningsmodell och nytt aktieägaravtal.
 1. Sammanträdets öppnande
 2. Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
 3. Tidpunkt för protokollets justering
 4. Val av 2 ledamöter och 1 ersättare att jämte ordföranden justera dagens protokoll
 5. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige
 6. Frågestund
 7. Interpellationer
  - Göran Larsson (mp) angående kvalitetsbrister på maten inom Skaraborgs sjukhus 200-2003 (utsänt)

  - Ulla-Britt Hagström (kd) om mångfalden i sjukvården i Västra Götaland 208-2003 (utsänt)

  - Otto Linton (m) om den övergripande visionen för utvecklingen inom regionen 212-2003 (utsänt)

  - Johnny Bröndt (m) om anorexivård 213-2003 (utsänt)

  - Marie-Louise Barrenäs (m) om förhållandet mellan vårdplatser och administratörer 214-2003 (utsänt)

  - Nestor Vega (v) om den psykiatriska vårdens tillgänglighet 216-2003 (utsänt)

  - Lars-Gunnar Boström (m) om rullstolsburnas möjlighet att åka kollektivt 217-2003 (utsänt)

  - Maria Plass (m) om bromsmedicin för MS-sjuka i Västra Götaland 218-2003 (utsänt
 8. Ev frågor
 9. Revisionsberättelse för 2002 års verksamhet 9-2003 (utsänt)
 10. Årsbokslut och årsredovisning för 2002, Västra Götalandsregionen - Information från ekonomiavdelningen 10-2003 (separat utskick senare)
 11. Förslag till ändrade reglementen för servicenämnden, region- utvecklingsnämnden, folkhälsokommittén, styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård, gymnasienämnden samt styrelserna för regionens folkhögskolor 408-2002 (utsänt)
 12. Medgivande att genomföra ett breddat ägande i Turismens utredningsinstitut AB 116-2003 (utsänt)
 13. Motion av Ulrik Nilsson (m) om att redovisa regionens vårdskuld 389-2002 (utsänt)
 14. Motion av Karin Greenberg (c) om mångfald i Västra Götaland 187-2002 (utsänt)
 15. Anmälan av inkomna motioner 188, 194, 201-2003
 16. Valärenden
  - Valberedningens förslag till val 3-2003 (utdelas vid mötet)


 Adress:


Västra Götalands Närradiodistrikt
Odengatan 38
521 41 FALKÖPING

Tel: 0515-17235
Fax: 0515-59455
e-mail:


Till sidans överkant  
   © 2002   http://www.vgn.nu