bokbokbokbok
VGN Västra Götalands Närradiodistrikt

Lyssna på sändningen från debatten den 4 mars 2003.

Här finns nu möjlighet att lyssna till hela eller delar av debatten
Klicka på nedan så öppnas RealPlayer och spelar från angiven punkt på dagordningen och frammåt

 
Hela sändningar från början

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, den 4 mars 2003, kl 10.00.

 1. Sammanträdets öppnande
 2. Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
 3. Tidpunkt för protokollets justering
 4. Val av 2 ledamöter och 1 ersättare att jämte ordföranden justera dagens protokoll
 5. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige
  (flyttat till efter lunchen)
 6. Frågestund
 7. Interpellationer
  - Ulla-Britt Hagström (kd) om samverkan med äldreombud 145-2003 (utsänt)
  - Agneta Janson (kd) om palliativ vård och vård i livets slutskede 159-2003 (utsänt)
  - Johnny Bröndt (m) om köerna till barn- och ungdomspyskiatrin BUP 163-2003 (utsänt)
  - Ulrik Nilsson (m) angående valfrihetsvården 164-2003 (utsänt)
 8. Ev frågor (inga)
 9. Utökad styrelse för Film i Väst AB 44-2003 (utsänt)
 10. Framställning från patientnämnden i Uddevalla om höjning av arvodena för stödpersoner 16-2003 (utsänt)
 11. Försäljning av aktier i Karlsborg Fästning AB 513-2002 (utsänt)
 12. Motion av Cecilia Widegren m fl (m) om att ange totala löne- kostnaden på lönebeskedet 483-2001 (utsänt)
 13. Motion av Cecilia Widegren m fl (m) om att avskaffa utförar- styrelserna 185-2002 (utsänt)
  Lunch
 14. Motion av Bo Göran Carlsson (sfv) om språket i regionfullmäktiges handlingar 490-2002 (utsänt)
 15. Motion av Bo Göran Carlsson (sfv) om Västra Götalands symboler - vapen flagga och logotype 506-2002 (utsänt)
 16. Motion av Bo Göran Carlsson (sfv) om bättre framförhållning vid utsändandet av regionfullmäktiges handlingar 518-2002 (utsänt)
 17. Motion av Conny Brännberg m fl (kd) om att tillsätta en glesbygdens kriskommission 262-2002 (utsänt)
  (punkt 6. och 7. se ovan)
 18. Motion av Karin Greenberg (c) om remisser och läkarintyg 276-2002 (utsänt)
 19. Motion av Lena Facht (m) om akutmottagning för barn/barnläkar- kompetens på Kungälvs sjukhus 154-2002 (utsänt)
 20. Motion av Anita Afzelius-Alm m fl (fp) om minnesfyllda år i livet 322-2002 (utsänt)
 21. Anmälan av inkomna motioner22. Valärenden
  a) Val av lekmannarevisorer och ersättare i regionens bolag m fl 5-2003 (utdelas vid mötet)
  b) Valberedningens förslag till val 3-2003 (utdelas vid mötet)


 Adress:


Västra Götalands Närradiodistrikt
Odengatan 38
521 41 FALKÖPING

Tel: 0515-17235
Fax: 0515-59455
e-mail:


Till sidans överkant  
   © 2002   http://www.vgn.nu