bokbokbokbok
VGN Västra Götalands Närradiodistrikt

Lyssna på sändningen från debatten den 10 december 2002.

Här finns nu möjlighet att lyssna till hela eller delar av debatten
Klicka på nedan så öppnas RealPlayer och spelar från angiven punkt på dagordningen och frammåt

 
Hela sändningar från början

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, den 28 januari 2003, kl 10.00.

Kl 10.00 Info om nationell resp regional transportinfrastruktur

 1. Sammanträdets öppnande
 2. Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
 3. Tidpunkt för protokollets justering
 4. Val av 2 ledamöter och 1 ersättare att jämte ordföranden justera dagens protokoll
 5. Avsägelse från regionfullmäktige
 6. Frågestund
 7. Interpellationer
  - Johnny Bröndt (m) om Sahlgrenska Universitetssjukhuset och regionens beställningar med anledning av beslut om anorexi- och bulimimottagningen 108-2003 (utsänt)
  - Ulla-Britt Hagström (kd) om jämställdhetsanalys av budget 101-2003 (utsänt)
  - Lars-Arne Staxäng (m) - Är infrastrukturplanen i Västra Götaland på väg att spricka? 109-2003 (utsänt)


    Kl 13.00 Invigning av Europeiska Handikappåret 2003

  (Fortsättning) - Lars-Arne Staxäng (m) - Är infrastrukturplanen . . .
  - Ulrik Nilsson (m) med anledning av läkarbristen vid vårdcentralen i Bollebygd 111-2003 (utsänt)
 8. Frågestund
 9. Ändrade principer för arvoden till icke tjänstgörande ersättare i regionfullmäktige 38-2002 (utsänt)
 10. Förslag till nytt avtal och förbundsordning för beställarförbundet 4S i Stenungsund 397-2002 (utsänt)
 11. Förslag till nytt avtal och förbundsordning för beställarförbundet 5S i Grästorp 397-2002 (utsänt)
 12. Medlemskap i Fyrbodalinstitutet 517-2002 (utsänt)
 13. Motion av Krister Andersson (s) om samordnad transport- verksamhet 481-2002 (utsänt)
 14. Motion av Conny Brännberg m fl (kd) om ”kärleksskola” - ett forum för relationsträning 179-2002 (utsänt)
 15. Motion av Gunnel Adler (mp) om kunskapsbank för integration och jämställdhet 455-2001 (utsänt)
 16. Motion av Cecilia Widegren m fl (m) om att involvera näringarna och stärka elevinflytandet vid naturbruksutbildningarna 301-2002 (utsänt)
 17. Motion av Monica Selin m fl (kd) om medborgarnas möjligheter att delta i den politiska debatten 215-2001 (utsänt)
 18. Anmälan av inkomna motioner 543-2002 (utsänt)
 19. Valärenden
  - Valberedningens förslag till val 3-2003 (utdelas vid mötet)


 Adress:


Västra Götalands Närradiodistrikt
Odengatan 38
521 41 FALKÖPING

Tel: 0515-17235
Fax: 0515-59455
e-mail:


Till sidans överkant  
   © 2002   http://www.vgn.nu