bokbokbokbok
VGN Västra Götalands Närradiodistrikt

Lyssna på sändningen från debatten den 10 december 2002.

Här finns nu möjlighet att lyssna till hela eller delar av debatten
Klicka på nedan så öppnas RealPlayer och spelar från angiven punkt på dagordningen och frammåt

 
Hela sändningar från början

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsegionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, tisdagen den 10 december 2002, kl 10.00.

           Utdelning av regionens jämställdhetspris 2002
 1. Sammanträdets öppnande
 2. Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
 3. Tidpunkt för protokollets justering
 4. Val av 2 ledamöter och 1 ersättare att jämte ordföranden justera dagens protokoll
 5. Avsägelse från regionfullmäktige - Ursula Johansson (kd) Stora Höga, från uppdraget som ledamot - Torbjörn Sjögren (m) Uddevalla, från uppdraget som ledamot - Ywonne Jansson (v) Färgelanda, från uppdraget som ersättare
 6. Interpellationer
  - Ulla-Britt Hagström (kd) om infrastruktur för regioninvånarnas möjligheter till information 479-2002 (utsänt)
  - Lars Bergsten (m) angående informationen mellan majoritet och opposition 508-2002 (utsänt)
  - Sören Kviberg (v) om fritidskort för ungdom inom kollektivtrafiken 507-2002 (utsänt)
  - Anders Fasth (kd) ”En näring på väg att dö?” 509-2002 (utsänt)
 7. Ev frågor
 8. Förslag till ändringar av patientavgifter m m inför år 2003 468-2002 (utsänt)
 9. Uppsägning av aktieägaravtalet avseende Västtrafik AB 464-2002 (utsänt)
 10. Förslag till revidering av regionfullmäktiges arbetsordning 408-2002 (utsänt)
 11. Förslag till nya reglementen 408-2002 (utsänt)
 12. Förslag till principiell utformning av Västra Götalandsregionens styrmodell, med huvudsaklig inriktning mot området hälso- och sjukvård 183-2002 (utsänt)
 13. Förslag till ny förvaltning med ansvar för natur- och kulturarvs- frågorna i samverkan med tre museistiftelser 258-2002 (utsänt)
 14. Annonsering av regionfullmäktiges sammanträden 2003 246-2002 (utsänt)
 15. Verksamhetsplan 2003 för beställarförbundet Delta (Hisingen) 17-2002 (utsänt)
 16. Utredning rörande regionbildningen och regiondelarna 524-2000 (utsänt)
 17. Motion av Roland Karlsson (fp) om tryggheten i samhället 320-2002 (utsänt)
 18. Motion av Cecilia Widegren m fl (m) om alternativ drift av Dalslands sjukhus 504-2002 (utsänt)
 19. Anmälan av inkomna motioner 490, 492, 506-2002 (utsänt)
 20. Valärenden - Valberedningens förslag till val 3-2002 (utsändes senare)

  ajournering
  ytterligare ajournering
  intervju
  återupptagning


 Adress:


Västra Götalands Närradiodistrikt
Odengatan 38
521 41 FALKÖPING

Tel: 0515-17235
Fax: 0515-59455
e-mail:


Till sidans överkant  
   © 2002   http://www.vgn.nu