bokbokbokbok
VGN Västra Götalands Närradiodistrikt

Lyssna på sändningen från debatten den 5 november 2002.

Här finns nu möjlighet att lyssna till hela eller delar av debatten
Klicka på nedan så öppnas RealPlayer och spelar från angiven punkt på dagordningen och frammåt

 
Hela sändningar från början

REGIONFULLMÄKTIGESammanträde med nyvalda regionfullmäktige för Västra Götalandsegionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, tisdagen den 5 november 2002, kl 13.30.

 1. Sammanträdets öppnande
 2. Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
 3. Tidpunkt för protokollets justering
 4. Val av 2 ledamöter och 1 ersättare att jämte ordföranden justera dagens protokoll
 5. Revidering av bilaga 2 till arvodesbestämmelser för förtroendevalda 38-2002 (utsänt)
 6. Val av ordförande i regionfullmäktige
 7. Val av 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i regionfullmäktige
 8. Avsägelse från regionfullmäktige:
  - Maria Olson (v), Göteborg, från uppdraget som ledamot
  - Nina Miskovsky (m), Göteborg, från uppdraget som ersättare
  - Holger Gustafsson (kd), Götene, från uppdraget som ersättare
 9. Val av valberedning
 10. Val av ledamöter tillika regionråd samt ersättare i regionstyrelsen
 11. Val av arvodesberedning
 12. Inkallelseordning för ersättare i Västra Götalandsregionens samtliga nämnder och styrelser
 13. Interpellation- Lars Bergsten (m) angående oförändrad budget 459-2002 (utsänt)
 14. Ev frågor
 15. Delårsrapport per augusti samt helårsprognos 2002 för Västra Götalandsregionen 12-2002 (separat tryck)
 16. Budget år 2003 samt flerårsplan 2004-200516-2002 (separat tryck)
 17. Uppföljning av Personalvision 2010 - två år efter beslut 173-2000 (utsänt)
 18. Policy för intern styrning 18-2002 (utsänt)
 19. Policys 18-2002 (utsänt)
 20. Sammanträdestider för regionfullmäktige återstoden av 2002 samt år 2003 246-2002 (utsänt)
 21. Nytt samverkansavtal för Västra sjukvårdsregionen 402-2002 (utsänt)

   Intervjuv med Lars Bergsten
 22. Särskild ansvarsförsäkring för patienter som smittats med Hepatit C inom svensk sjukvård före 1975 m m 342-2002 (utsänt)
 23. Redovisning av motionsbalans 442-2002 (utsänt)

   Intervjuv med Conny Johansson
 24. Motion av Rune Lanestrand (sfv) om regionrådens extraknäck 178-2002 (utsänt)
 25. Motion av Leif Johansson (c) om utlokaliserad vårdutbildning 533-2000 (utsänt)
 26. Motion av Margareta Vänngård m fl (kd) om effektiv vård av patienter med benskörhet 107-2002 (utsänt)
 27. Motion av Margareta Vänngård m fl (kd) om barnperspektiv i vuxenvården 361-2001 (utsänt)
 28. Anmälan av inkomna motionerVänersborg den 26 oktober 2002 Gertrud Spännare Ålderspresident


 Adress:


Västra Götalands Närradiodistrikt
Odengatan 38
521 41 FALKÖPING

Tel: 0515-17235
Fax: 0515-59455
e-mail:


Till sidans överkant  
   © 2002   http://www.vgn.nu