bokbokbokbok
VGN Västra Götalands Närradiodistrikt

Lyssna på sändningen från debatten den 10 september 2002.

Här finns nu möjlighet att lyssna till hela eller delar av debatten
Klicka på nedan så öppnas RealPlayer och spelar från angiven punkt på dagordningen och frammåt

 
Hela sändningar från början

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, tisdagen den 10 september 2002 kl 13.00.

  Kl 13.00 Parentation
  Utdelning av Handikappidrottsstipendium 2002 till följande fyra stipendiater: HIF Kul Floda lag Eva Larsson och Magnus Axelsson, Gunilla Wallengren, Hålanda och Anna Alenäs, Mårdaklev.
 1. Sammanträdets öppnande
 2. Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
 3. Tidpunkt för protokollets justering
 4. Val av 2 ledamöter och 1 ersättare att jämte ordföranden justera dagens protokoll
 5. Avsägelse från uppdrag i regionfullmäktige
 6. Frågestund
 7. Interpellationer
  - Ulla-Britt Hagström (kd) om sekretesskydd vid besök på vårdmottagning 354-2002 (utsänt)
  - Berndt Andersson (m) om arvoden och ersättningar för ledamöter 369-2002 (utsänt)
  - Benny Strandberg (kd) om väntetider till hörselrehabilitering 372-2002 (utsänt)
  - Ulrik Nilsson (m) om underskotten inom vården 373-2002 (utsänt)
  - Mikael Cederbratt (m) om "glappet på 175 Mkr i 2002 års överenskommelse med Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU)" 374-2002 (utsänt)
  - Conny Brännberg (kd) angående utveckling av barn- och ungdomscentrum vid Mariestads sjukhus 375-2002 (utsänt)
 8. Ev frågor
 9. Säkerhetspolicy för Västra Götalandsregionen219-2002 (utsänt)
 10. Förslag om specialisttandvårdens organisatoriska tillhörighetvid Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) 302-2001 (utsänt)
 11. Fastställande av de lokala hälso- och sjukvårdsnämndernas geografiska indelning 183-2002 (utsänt)
 12. Förslag till Handlingsprogram för folkhälsoarbetet i Västra Götalandsregionen år 2002-2006 446-2001 (utsänt)
 13. Motion av Rune Lanestrand (sfv) om regionens hemsida120-2002 (utsänt)
 14. Motion av Peter Heie m fl (c) om öppna nämndsammanträden 98-2000 (utsänt)
 15. Motion av Stefan Kristiansson (mp) om "Friår för att minska arbetslösheten framför allt bland invandrare" 297-2000 (utsänt)
 16. Motion av Cecilia Widegren m fl (m) om upphandling av läke- medel 570-2001 (utsänt)
 17. Motion av Rune Lanestrand (sfv) om registrering av mediciner 549-2001 (utsänt)
 18. Motion av Cecilia Widegren m fl (m) om att lyssna på patienten 560-2001 (utsänt)
 19. Motion av Cecilia Widegren m fl (m) om decentralisering av investeringsmodellen 538-2001 (utsänt)
 20. Motion av Sivert Oxelbark (kd) om arbetet med kökortnings- åtgärder 471-2001 (utsänt)
 21. Motion av Ulrik Nilsson (m) om redovisning av sjukhusens produktion m m 330-2001 (utsänt)
 22. Anmälan av inkomna motioner 344, 356, 371-2002 (utsänt)
 23. Valärenden - Valberedningens förslag till val 3-2002 (utdelas vid gruppmötet)


 Adress:


Västra Götalands Närradiodistrikt
Odengatan 38
521 41 FALKÖPING

Tel: 0515-17235
Fax: 0515-59455
e-mail:


Till sidans överkant  
   © 2002   http://www.vgn.nu