bokbokbokbok
VGN Västra Götalands Närradiodistrikt

Lyssna på sändningen från debatten den 19-20 juni 2002.

Här finns nu möjlighet att lyssna till hela eller delar av debatten
Klicka på länkarna nedan så öppnas RealPlayer och spelar från angiven punkt på dagordningen och frammåt

 
Hela sändningar från början

REGIONFULLMÄKTIGE Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg.

OBS! Sammanträdet börjar onsdagen den 19 juni kl 10.00

 1. Sammanträdets öppnande   (samt ändring av föredragningslistan)
 2. Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
 3. Tidpunkt för protokollets justering
 4. Val av 2 ledamöter och 1 ersättare att jämte ordföranden justera dagens protokoll
 5. Avsägelse från uppdrag i regionfullmäktige
 6. Frågestund
 7. Interpellationer
  - Ulla-Britt Hagström (kd) om äldreombudsman för Västra Götaland 287-2002 (utsänt)
  - Sivert Oxelbark (kd) om regionalt utvecklingscenter för personer med kognitiva funktionshinder 297-2002
 8. Ev frågor
 9. Delårsrapport per mars månad för Västra Götalandsregionen 12-2002 (separat tryck)

  Intervju med Ulla Britt Hagström ca 12.15

 10. Budget år 2003 och flerårsplan 2004-2005 16-2002 (separat tryck)
  13.15 Övergripande frågor
  15.58 Hälso o. sjukvård

  Intervju med Cecilia Widegren och Endrick Schubert ca 17.30

  19.02 Regional utredning
  Start: Torsdag 8.45
  Budget fortsättning 09.00
 11. Bestämmelser om pensions- och avgångsersättningar för förtroendevalda i Västra Götaland 38-2002 (utsänt)
 12. Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Västra Götaland 38-2002 (utsänt)  inkl. 12b Motion av Berndt Andersson (m) om översyn av pensionsreglemente för förtroendevalda 177-2002 (utsänt)
 13. Ansvarsfrihet för beställarförbunden 9-2002 (separat tryck)
 14. Förslag till sammanträdestider för 2003 246-2002 (utsänt)
 15. Utvärdering av regionfullmäktiges frågestund219-2001 (utsänt)
 16. Partistöd 2003-2006267-2002 (utsänt)   inkl. 16b   Motion av Cecilia Widegren m fl (m) "Minska anslaget för partistöd i regionen" 290-2001 (utsänt)
 17. (se. punkt 12 ovan)
 18. Motion av Joseph Chériane (fp) om hög tid att ta de kraftigt över- viktigas problem på allvar 493-2001 (utsänt)
 19. Motion av Ursula Johansson m fl (kd) om sjukvårdsskadade patienter 550-2001 (utsänt)

  Intervju med Jan Linde ca 12.15

 20. (se. punkt 16 ovan)
 21. Anmälan av inkomna motioner 276, 296-2002
 22. Valärenden
  - Valberedningens förslag till val 3-2002 (utdelas vid gruppmötet)
 23. Frågor
  - av Mikael Cederbratt (m) om ortopediska hjälpmedel, 288-2002
  - av Ulrik Nilsson (m) om ledningssituationen vid Södra Älvsborgs sjukhus, 302-2002
  - av Cecilia Widegren (m) om vårdcentralen Tändstickan i Tidaholm, 305-2002


 Adress:


Västra Götalands Närradiodistrikt
Odengatan 38
521 41 FALKÖPING

Tel: 0515-17235
Fax: 0515-59455
e-mail:


Till sidans överkant  
   © 2002   http://www.vgn.nu