bokbokbokbok
VGN Västra Götalands Närradiodistrikt

Lyssna på sändningen från debatten den 7 maj 2002.

Här finns nu möjlighet att lyssna till hela eller delar av debatten
Klicka på länkarna nedan så öppnas RealPlayer och spelar från angiven punkt på dagordningen och frammåt

 
Hela sändningar från början

Intervju med Hans Aronsson kring "demokratirapporten"

REGIONFULLMÄKTIGESammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, den 7 maj 2002.

 1. Sammanträdets öppnande
 2. Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
 3. Tidpunkt för protokollets justering
 4. Val av 2 ledamöter och 1 ersättare att jämte ordföranden justera dagens protokoll
 5. Förslag till utveckling och fördjupning av demokratin i Västra Götalandsregionen 262-2000 (utsänt)
 6. Utdelning av Miljöstipendium 2002
 7. Frågestund
 8. Interpellationer
  - Hasse Palmé (m) angående den västsvenska representationen i nationella styrelser 215-2002 (utsänt)
  - Ursula Johansson (kd) angående vårdgaranti 237-20002 (utsänt)
  - Mikael Cederbratt (m) och Lars Bergsten (m) angående vårdgaranti 238-2002 (utsänt)
  - Ulrik Nilsson (m) angående serviceverksamheterna i Västra Götalandsregionen 240-2002 (utsänt)
  - Carina Åström (v) angående kollektivtrafikens framtida utveckling 241-2002 (utsänt)
  Avbrott i inspelningen! på grund av tekniskt fel
  - Sören Kviberg (v) angående Kinnekullebanans framtid 242-2002 (utsänt)
 9. Ev frågor
 10. Årsredovisning år 2001 för patientnämndsverksamheten 102002 (utsänt)
 11. Regler för ianspråktagande av ingående positivt eget kapital 12-2002 (utsänt)
 12. Reglemente för informationssäkerhet 541-2000 (utsänt)
 13. Avgift för omskärelse av pojkar 232-2002 (utsänt)
 14. Förslag till policy för handikappfrågor 132-2002 (utsänt)
 15. Utveckling av regional musikteater i Västra Götaland samgående mellan Länsteatern i Skaraborg och GöteborgsOperan 113-2002 (utsänt)
 16. Stressinstitutet Samverkansavtal och utseende av ledamöter i framtida styrelse 382-2002 (utsänt)
 17. Motion av Cecilia Widegren m fl (m) om patienttjänst 484-2001 (utsänt)
 18. Motion av Cecilia Widegren m fl (m) om att göra den västsvenska psykiatriska vården ledande i landet 337-2001 (utsänt)
 19. Motion av Ann Nilsson m fl (mp) om motion på recept 481-2001 (utsänt)
 20. Anmälan av inkomna motioner
 21. Valärenden
  - Valberedningens förslag till val 3-2002 (utdelas vid gruppmötet)


 Adress:


Västra Götalands Närradiodistrikt
Odengatan 38
521 41 FALKÖPING

Tel: 0515-17235
Fax: 0515-59455
e-mail:


Till sidans överkant  
   © 2002   http://www.vgn.nu